All posts by Martina Zavřelová

02Lis/17

Halloween na Kamenačkách

Dne 31. 10. se náš „Sbor Strašidel“ ze sedmých tříd sešel v 7:30 ve škole. Navlékli jsme se do našich supr-čupr kostýmů, které byly naší vlastní výroby, a šli do třídy na generální zkoušku. Zkoušeli jsme pásmo halloweenských říkadel. Jelikož jsme byli po ranním vstávání ještě trochu přešlí mrazem, generálka proběhla ve stylu zpomaleného filmu. Myslím, že paní učitelka chtěla psát do novin inzerát „Prodám Halloweenský sbor, značka: všichni po havárii, přijeďte co nejdříve“. No nic, generálka utekla a byl tu čas nastoupit do tříd I. stupně s úsměvy. Pokračování

02Lis/17

1.A v Přírodovědné stanici

Vážení rodiče,
jistě již všichni víte, že vedle naší školy se vybudovalo nové zázemí pro Přírodovědnou stanici Kamenačky. Máme tak milé sousedy a cesta k poznávání zvířátek se z učebnic přesunuje blíže k dětem a jejich potřebám vše důkladně prozkoumat i dalšími smysly.
Při této první návštěvě jsme s dětmi z 1.A absolvovali „Úvod do zoologie“, který byl poutavý nejen díky zvířátkům na dosah ale i výbornému vypravěči Marovi, který zde působí jako dobrovolník a s dětmi i zvířátky to opravdu umí. Pokračování

01Lis/17

Domácí úkoly

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se zapisovat do Bakalářů informaci o zadání domácího úkolu. Nenaleznete zde přesné zadání DÚ, ale pouze informaci, že byl domácí úkol zadán. Naší snahou je vést děti k zodpovědné a samostatné práci. To znamená, že žáci si i nadále budou zadání domácích úkolů zapisovat do deníčků a pokud si ho nezapíší, musí si přesné zadání DÚ zjistit od spolužáků. Zodpovědnost za zapsání si a vypracování DÚ zůstává dále na dětech.

31Říj/17

Přípravné edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti 2018

MZŠ Kamenačky Vám nabízí Přípravné edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti 2018

V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku. Do jedné skupinky bude zařazeno přibližně 6 – 8 dětí. Dítě je nenásilnou formou seznámeno s prostředím budoucí ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný.

Kde: MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno Židenice

S kým: S pedagogy MZŠ Kamenačky, kteří mají akreditaci MŠMT na odborné vedení

Kdy: Od února 2018

Informace o ceně kurzovného, třídní schůzce i rozpisů lekcí Vás budeme informovat do 15. 11. 2017

20Říj/17

Upozornění- nefunkční Bakaláři

Na pátek 20. 10. 2017  od 14 hodin je naplánována výměna hlavního elektroměru, proto dojde k vypnutí elektrického proudu na naší škole. Z tohoto důvodu budou servery na celý víkend vypnuty, nebude se tedy možné přihlásit do Bakalářů. Bakaláři budou opět v provozu od pondělí 23. 10. 2017

16Říj/17

Deváťáci si rozhodující co dál…

Před letošními deváťáky stojí volba, co dál – kam si podat přihlášku, jaký obor pro ně bude ten pravý.

Důležité je určitě zmapovat terén a právě proto se žáci 9.A i 9.B vydali v doprovodu třídních učitelek na Úřad práce, kde pro ně byl připravený program, který ukazoval uplatnění jednotlivých oborů v rámci JMK a ČR a prezentaci jednotlivých oborů na školách ve městě Brně. Dále si žáci mohli prohlédnout katalog zaměstnání a zjistit, co která profese obnáší. V neposlední řadě si vyzkoušeli testy profesní orientace. Pokračování

27Zář/17

Výtvarná soutěž

MZŠ Kamenačky vyhlašuje pro naše žáky výtvarnou soutěž na téma „Podzimní fantazie“.

Technika zpracování je libovolná (tužka, uhel, tuš, pastel, křídy, akvarel, tempery, olej, papír, dráty, keramika, kombinovaná technika atd.)

Žáci do 31.10. 2017 odevzdají buď kresbu, malbu, prostorovou tvorbu nebo fotografii (kratší strana min. 1500 pixelů, rozlišení 300 dpi). Pokračování

25Zář/17

Ohlédnutí za oslavami 111. výročí založení školy – 1906 – 2017

Vážení rodiče, přátelé školy, žáci i učitelé bývalí i současní, abiturienti, kolegové, zastupitelé obce, …Tento text jsem psal jako pozvánku na 111. výročí založení naší školy a těšil jsem se spolu s ostatními pracovníky školy na průběh oslav, které jsme nachystali.

V posledním červnovém týdnu, v pondělí 26. června, se odehrála hlavní část oslav. Do nachystané školy ráno přišly děti, aby si užily netradiční výuky. Nejdříve se s celou školou rozloučili deváťáci. Jejich vystoupení v Dělnické domě bylo prostě perfektní. A hlavně, jen málokdo věděl, co mají nachystáno. Hudba, vystoupení, parkur. Potlesk nebral konce.

Pokračování

14Zář/17

Dopravní výchova

Žáci 5.B se ve čtvrtek 14. 9. zúčastnili dopravní výchovy v centru Amavet v brněnských Husovicích. Po absolvování teoretického základu si své poznatky ověřovali a upevňovali pomocí počítačových simulací. Pro páťáky byl připraven program Cesta na kole městem. Tato přínosná a při tom zábavná interaktivní výuka čeká postupně všechny děti z prvního stupně. Pokračování