Platba obědů

Placení obědů

Obědy se platí převodem z účtu do 15. dne předchozího měsíce (v září platíte na říjen). Při placení z účtu je nutné použít správný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen.  Variabilní symbol je platný po celou dobu školní docházky.

Obědy se platí na účet školy 19 – 5186500267/0100. Je důležité vyplnit správně variabilní symbol, aby se platba přiřadila; do zprávy pro příjemce napsat jméno žáka a třídu.

Doporučená částka trvalého příkazu (jsou již odpočítány prázdniny i státní svátky) od 1.2.2023:

  1. stupeň         795 Kč
  2. stupeň         860 Kč
  3. stupeň         905 Kč

Ve školním roce 2023/2024 si obědy a čip na září 2023 mohou platit hotově pouze rodiče budoucích prvňáčků. Následující platba by měla být již bezhotovostní a měla by proběhnout nejpozději 15. 9. 2023, poslední platba tohoto školního roku by měla proběhnout nejpozději 15. 5. 2024. 

Žákům 9. tříd se přeplatky za obědy vrátí na účet do konce srpna.

Ostatním žákům zůstanou peníze na účtech s tím, že se jim přihlásí obědy na září automaticky. Pokud žák nebude chtít chodit na obědy, může se odhlásit přes systém strava.cz, tak jak to bylo doposud.

Veškeré informace a dotazy můžete volat na telefonní číslo do jídelny 548 426 018.

Ceny obědů ve školním roce 2023/2024 

  • 1. – 4. třída …………. 37,- Kč …………. žáci 6 až 10 let
  • 5. – 8. třída …………. 40,- Kč …………. žáci 11 až 14 let
  • 9. třída ………………. 42,- Kč …………. žáci 15 a více let

 

Koupit čip a zaplatit obědy na září si můžete u paní Pacnerové ve dnech:

středa             23. 8. 2023 od 10 do 12 hodin

čtvrtek            24. 8. 2023 od 10 do 12 hodin

pátek              25. 8. 2023 od 10 do 12 hodin

pondělí           28. 8. 2023 od 10 do 12 hodin

úterý               29. 8. 2023 od 10 do 12 hodin

středa             30. 8. 2023 od 13 do 17 hodin

čtvrtek            31. 8. 2023 od 13 do 15 hodin

pátek              1. 9. 2023 od 8 do 12 hodin

pondělí          4. 9. 2023 od 12 do 14 hodin

 

PLATBY za obědy PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ. 

Hotově se budou platit jen obědy na září pro žáky 1. třídy !!!

 

Odhlašování a výběr obědů

Odhlašování obědů a výběr obědů lze pouze elektronicky, buď na www.strava.cz, číslo jídelny 10649, nebo na terminálu v budově školy. Přihlašovací údaje obdržíte při placení obědů na září.