Organizace družiny

 

Školní družina MZŠ Kamenačky Brno je v provozu ráno od 6:15 do 7:35 hod. Děti ráno vstupují vždy vchodem školní družiny, tj. z ulice Táborská 1, po předchozím přiložení čipu.   RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZAHAJUJE PROVOZ 5.9.2023!!
Děti si po skončení vyučování přebírají  vychovatelky ve třídě, popř. je vyučující dovede do školní družiny. Žáci 4 a 5. ročníků přichází do školní družiny samostatně.
Na oběd chodí děti s vychovatelkami. Vzhledem ke kapacitě jídelny nechodí děti na obědy vždy ihned po skončení vyučování, ale v průběhu další hodiny po výuce. V případě, že si potřebujete své dítě vyzvednout včas, písemně požádejte třídní učitelku doprovod dítěte do jídelny. V tomto případě dítě do školní družiny nejde a vy si dítě vyzvednete u hlavního vchodu z ulice Kamenačky 4.
Po obědě se děti věnují spontánním činnostem nebo programu, které si připravuje vychovatelka v daném oddělení. V době od 14:00 do 15:00 hod následuje obvykle pobyt venku. Vzhledem k tomu, že v tuto dobu organizujeme různé akce, v tuto dobu NEVYDÁVÁME!  Rovněž NENÍ MOŽNÉ, v tuto dobu, samostatný odchod dítěte ze školní družiny.  Děti mohou odcházet po obědě kdykoliv do 14:00 hod, následně je možný odchod a vyzvedávání od 15:00 hod do uzavření školní družiny v 17:00 hod. Děkujeme, že děti nevyzvedáváte z družiny a nevyžadujete odchod dětí v době od 14:00 hod do 15:00 hod. 
Naše školní družina má 5 oddělení o celkové kapacitě 150 dětí. Přednostně jsou do školní družiny zařazování děti 1 – 3 ročníků, žáci 4 a 5. ročníků jsou zařazeni do školní družiny v případě, že není naplněna kapacita. Přihláška do školní družiny se podává vždy v měsíci květnu na další školní rok. Platba za školní družinu se hradí ve dvou splátkách (do konce září a následně do konce prosince) na účet školy. Informace o platbě děti obdrží v družinovém deníčku. Deníčky prosím kontrolujte každý den, v případě zprávy z naší strany, tuto prosím potvrďte podpisem. Děkujeme.
Rozdělení oddělení:
 • 1. oddělení           Mgr. Michaela Lusková, vedoucí školní družiny a školního klubu, třída 1.B +  5.A + 5.B
 • 2. oddělení           Lenka Procházková, třída 1.A + část  4.A (M-Z)
 • 3. oddělení           Lenka Melicharová, třída 3.A + 3.B + část 4.A (A-M)
 • 4. oddělení           Iveta Musilová, třída 2.A  +  4.B (A-M)
 • 5. oddělení           Mgr. Jelena Zelinková, třída 2.B + 4.B (M-Z)
Kontakty na vychovatelky:
 • Mgr. Michaela Lusková                                                                       tel. 607 007 617
 • Lenka Procházková, Iveta Musilová, Mgr. Jelena Zelinková      tel. 702 192 917
 • Lenka Melicharová                                                                              tel. 607 007 619
 
 1. Poplatek za školní družinu činí 300,- Kč/měsíc, tedy 3000,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: první splátka (září – prosinec) 1200,- Kč musí být uhrazena do  30.9.2023, druhá splátka 1800,- Kč (leden – červen) musí být uhrazena do  31.12.2023.  Prosím věnujte pozornost individuální informaci v deníčku u čísla účtu, je nutné zadat správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce vepsat jméno a příjmení dítěte.
 2. Pokud dítě navštěvuje školní družinu 1 – 2 x týdně či navštěvuje pouze ranní školní družinu činí platba 150,- Kč měsíc, tedy 1500,-Kč  na rok. Platí se převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol (speciální pro školní družinu) bude mít dítě uvedeno                     v družinovém deníčku. Prosíme o správné udání variabilního symbolu při zadávání platby.  V případě platby hotově u vedoucí školní  družiny je nutná přesná částka platby.
 3. Provoz ranní školní družiny – 06:15 – 07:35 hod
 4. V době od 14:00 hod do 15:00 hod děti NEVYDÁVÁME, pouze ve výjimečných případech, po předchozí domluvě a na základě písemné žádosti.
 5. Změny v odchodech dětí ze ŠD pište na samostatné lístečky, s upřesněním data, času a podpisu zákonného zástupce.
 6. Z důvodu bezpečnosti dítěte může vychovatelka požádat vyzvedávající osobu o předložení  průkazu se jménem a fotografií.
 7. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba, která  je   uvedena v zápisním lístku nebo má zákonným zástupcem dítěte zakoupený čip. Každá osoba uvedená v zápisním lístku musí mít svůj čip. Čipy nejsou přenosné !
 8. Z důvodu nařízení o ochraně osobních důvodů bude nutné ke každé osobě uvedené   v zápisním lístku předložit souhlas se zpracováním osobních údajů. Každé dítě obdrží jeden souhlas, je nutné si okopírovat dle počtu osob v zápisním lístku, popř.   vytisknout z webových stránek školy (to neplatí pro děti, kteří již školní družinu navštěvovali).
 9. Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem včas  zapisovány.

Řád školní družiny zde: řád ŠD 2024

Přihláška do školní družiny: přihláška

GDPR k zápisnímu lístku zde: gdpr k ZL

Prominutí úplaty zde: prominutí úplaty

Odhláška ze ŠD zde: odhláška ze ŠD

 

V letošním školním roce budeme  s naší školní družinou putovat se skřítky.  Protože  školní rok má deset měsíců, bude těch skřítků celkem deset.

 Že nás čeká spousta zajímavostí, nových vědomostí, zážitků, srandy, zábavy, tradičních i netradičních soutěží se děti přesvědčí v průběhu celého školního roku.

Práce s dětmi je plánovaná dle rámcového vzdělávacího programu a naší snahou je vytvářet mezi dětmi kamarádské vztahy a podporovat jejich sociální cítění. Při práci se snažíme vycházet  z dětských zájmů  a koníčků a snažíme se zajímavou a hravou formou prohlubovat znalosti, dovednosti a vědomosti dětí.

Ve školním roce 2023/2024 se ve školní družině  Masarykovy základní školy opravdu nudit nebudeme. Každý měsíc je věnován  jednomu tématu, se kterým budeme pracovat – ať již formou různých  hádanek, kvízů, křížovek, rébusů, různých  soutěží, výletů,  exkurzí apod. Dovíme se spoustu zajímavostí z domova i ze světa, ze života sportu, zdraví,  květin i zvířat. Budeme využívat  různých výtvarných technik, vystřihování, lepení, skládání,  koláže,    otiskování apod. Budeme se učit nové písničky, básničky a číst si krátké příběhy   či pohádky nejen z naší země,  ale i z celého světa.

A kdo Vás bude tímto putováním doprovázet?

   Mgr. Michaela Lusková – vychovatelka 1. oddělení (tř. 1.B + 5.A + 5.B), vedoucí školní družiny                                                                            Lenka Procházková – vychovatelka 2. oddělení (tř. 1.A + část 4.A)                                                                                                                                          Lenka Melicharová – vychovatelka 3. oddělení (3.A + 3.B + část 4.A)                                                                                                                                     Iveta Musilová – vychovatelka 4. oddělení (2.A + část 4.B)                                                                                                                                                   Mgr. Jelena Zelinková – vychovatelka 5. oddělení (2.B + část 4.B)