Nadační fond

IČO: 25548263
Číslo účtu u KB: 27-487760297/0100
Výroční zprávy:  2012 | 2013 | 2014 | 2015  2016 2017201820192020 | 2021

Ze statutu nadačního fondu citujeme:

„Posláním a cílem Fondu je rozvoj vzdělávacích, osvětových, publikačních, společenských, sportovních a dalších obecně prospěšných činností Základní školy  Kamenačky 4, jeho žáků a učitelů.“

Výkonným orgánem Fondu je tříčlenná rada (v současné době je předsedkyní rady Mgr. J. Stratilíková, hospodářem Mgr.  P. Kubíček a členem Mgr. M. Lusková).

Fond přispívá na vstupné do muzeí či hradů, na dopravu na význačné exkurze, lyžařské kurzy, výlety tříd, ŠvP, na odměny soutěží apod. Zdrojem financí jsou peněžní dary od rodičů, sponzorů a přátel školy, výnosy z prodeje výrobků na jarmarcích pořádaných NF a příjmy ze sběru starého papíru.

Fond každoročně zpracovává výroční zprávu, kterou předává zřizovateli, tedy řediteli školy.

Nadační fond prosí rodiče o finanční příspěvek ve výši 150,- Kč na žáka (je-li v naší škole více sourozenců, platí každý další už jen 100,- Kč).  Samozřejmě v případě vašich finančních možností je možno přispět i částkou vyšší.

Podnikatelé, fyzické i právnické osoby mohou rovněž na činnost Nadačního fondu přispět na základě Darovací smlouvy a dle platných předpisů mohou příslušnou částku odečíst od základu daně z příjmu. Případné bližší informace podá zájemcům hospodář Nadačního fondu Mgr. Pavel Kubíček.

Za finanční příspěvky předem děkujeme.
Správní rada Nadačního fondu.