Dokumenty

Související stránky

Spádový obvod školy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví spádové obvody základních škol.

Výroční zprávy školy

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva 2012/2013

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program MZŠ Kamenačky od 1. 9. 2022

Školní vzdělávací program MZŠ Kamenačky od 1. 9. 2020     (platný do 31. 8. 2026)

Školní vzdělávací program MZŠ Kamenačky od 1. 9. 2018     (platný do 31. 8. 2024)

ŠVP družina

ŠVP školní klub 2021 

Školní řád

Školní_řád_od_10_10_2023 zvýrazněné změny

Školní řád od 10. 10. 2023

Školní řád od 1. 9. 2022

Dodatek ke ŠŘ – DISTANČNÍ VÝUKA

Dodatek ke školnímu řádu

GDPR

Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

Informační memorandum

Souhlas GDPR žák

GDPR k ZL   pro školní družinu

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva informace 2022

Výroční zpráva informace 2021

Rozpočet školy

Rozpočet je přístupný na webových stánkách zřizovatele:

https://www.zidenice.eu/urad/povinne-zverejnovane-informace

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy.

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 2017

Inspekční zpráva 2010

Hodnocení školního vzdělávacího programu od České školní inspekce 2009.

Inspekční zpráva 2006 (2)

Inspekční zpráva 2006 (1)

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů