Kroužky

Činnost kroužků ve školním roce 2022/2023 bude zahájena počínaje 12. září 2022. Seznam kroužků, které otevřeme v letošním školním roce je zveřejněn v prvním týdnu školního roku na webových stránkách školy, na nástěnkách ve školní družiny, u vchodu Kamenačky 2 a u vchodu Kamenačky 4.

Dítě může být přijato do kroužku na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplacení stanovené částky za kroužek. V případě, že nebude částka uhrazena do zahájení kroužku, tj. do 12. září 2022 (na II. pololetí do 31. ledna 2023), bude dítě z kroužku vyřazeno a přijato jiné dítě (náhradník).

Kroužky se otvírají v případě, že je naplněna kapacita minimálně 7 zájemců. V případě menšího počtu zájemců nebude kroužek otevřen.

Upozorňujeme, že kapacita kroužků je omezena. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo daný kroužek odevzdejte včas přihlášku a zároveň včas uhraďte částku stanovenou za kroužek.

Činnost kroužků bude ukončena k 16. červnu 2023.

přihláška do kroužku šk. rok 2022/2023 zde: přihláška do kroužku

přehled kroužků zde: přehled kroužků