Zápis do 1. třídy na školní rok 2024/25

Výsledky zápisu do 1. třídy naleznete na stránkách https://zapisdozs.brno.cz 

nebo v tomto dokumentu: Výsledky zápisu do 1_třídy

 

Zápis s osobní účastí dětí a rodičů

Termíny zápisu do prvních tříd:

  • čtvrtek 25. dubna 2024 od 14 do 18 hod

  • pátek 26. dubna 2024 od 14 do 18 hod

Nemůžete-li se v uvedených termínech z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme dodatečný zápis. Termín je nutno dopředu telefonicky domluvit s kanceláří školy.
Tel. č. 548 426 012 nebo 702 012 044.

Věk zapisovaných dětí

Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018  a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky.

Děti, které měly v loňském roce odkladse musí také dostavit k zápisu. S sebou doneste Rozhodnutí o odkladu.

 

Elektronická podpora zápisu

Každé dítě, které má trvalý pobyt ve městě Brně a dosahuje věku vhodného k zápisu do základní školy, musí být k tomuto zápisu elektronicky přihlášeno na stránkách https://zapisdozs.brno.cz. To je možné od 16.  3.  2024 do 30.  4.  2024. Na těchto magistrátních stránkách  lze sledovat další situaci po zápisu.

Pro vstup do systému zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Zde si vyberte, zda žádáte o přijetí dítěte či o odklad povinné školní docházky.

Vyplňte požadované údaje a vytiskněte si Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.  Pokud zatím nevíte, zda vaše dítě do školy nastoupí, či budete žádat o odklad, vyplňte obě žádosti a obě si vytiskněte (využívejte opravdu výjimečně).  

Žádost o přijetí i Žádost o odklad musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci žáka. Pokud to není možné, odevzdejte čestné prohlášení, že druhý zákonný zástupce souhlasí s nástupem na naší školu či s odkladem povinné školní docházky. Čestné prohlášení ke stažení ZDE.

Vpravo nahoře na vytištěné žádosti najdete kód dítěte, pod kterým bude dítě zapisováno. Tento kód si opište a uschovejte. Pod tímto kódem jsou zveřejňovány výsledky zápisu.  

Po přihlášení dítěte na https://zapisdozs.brno.cz využijte rezervační systém do naší školy, ve kterém se objednáte k zápisu na předem daný termín.

Na adrese https://zapisdozs.brno.cz/skola/masarykova-zakladni-skola-brno-kamenacky-35914-prispevkova-organizace je prezentace naší školy.

 

Dokumenty k zápisu

K zápisu je nutné přinést

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty o trvalém/přechodném pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit také originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2024. Do pedagogicko-psychologické poradny se objednejte co nejdříve (nejlépe již v únoru), protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

 

Škola stanovila pro tento zápis tato kritéria:

  1. Hlavní kritérium – spádovost – žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
  2. Pomocné kritérium – sourozenec – sourozenec či sourozenci zapisovaného žáka jsou žáky naší školy. Žáci s větším počtem sourozenců na naší škole mají přednost před žáky s menším počtem sourozenců.
  3. Losování – děti, které nebydlí v naší spádové oblasti a nemají na naší škole sourozence.

 

Spádový obvod MZŠ Kamenačky 4

MZŠ Brno, Kamenačky 4

Bělohorská (lichá č. 1–49, sudá č. 238), Blodkova, Buzkova, Došlíkova, Dulánek, Dykova, Eimova, Hromádkova, Chudobova, Jamborova, Jeronýmova, Jílkova (lichá č. 333, sudá 1014), Kamenačky (lichá č. 137, sudá č. 218), Letní, Líšeňská, Mrkosova (lichá č. 17-45,  sudá č. 18-42), Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka (sudá č. 2–36), Porhajmova, Potácelova (lichá č. 167, sudá č. 274), Skorkovského, Slatinská (lichá č. 1–21, sudá č. 2–26), Stejskalova, Šedova, Škrochova, Táborská, Tenorova, Tovačovského, Vančurova, Vinařického, Viniční (lichá č. 161-235, sudá č. 128-240, domovní čísla 2379 a 3992), Životského.

 

Počet prvních tříd

Naše škola, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno-Židenice, může otevřít ve školním roce 2024/2025 dvě první třídy

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál MŠMT pro rodiče předškoláků obsahuje základní informace o tom, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné a že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Desatero pro rodiče