Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat 2 přihlášky.

Termín odevzdání přihlášky do oborů s talentovou zkouškou: do 30. 11. 2022

 

TISK PŘIHLÁŠEK: od 6. 2. do 10. 2. 2023

Termín odevzdání přihlášky na SŠ: do 1. 3. 2023

 

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory : 13. a 14. 4. 2023

Jednotné přijímací zkoušky pro šestiletá a osmiletá gymnázia:  17.  a 18. 4. 2023,

Náhradní termíny pro konání jednotné zkoušky: 10. a 11. 5. 2023

 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

V rámci přijímacího řízení může ředitel SŠ stanovit konání školní přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkoušky se pro obory s maturitní zkouškou konají od 12. 4. do 28. 4. 2023, pro ostatní obory od 22. 4. do 30. 4. 2023.

Informace o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel SŠ do 31. 1. 2023 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. 10. 2022).

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky, příp. do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem, zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Zveřejnění výsledků u učebních oborů: v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2023.

Odvolání proti rozhodnutí nutno podat do 3 pracovních dnů.

 

Zápisový lístek

Po oznámení střední školy o přijetí musí žák do 10 dnů odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, to neplatí pro případ, kdy uchazeč chce uplatnit ZL ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek si rodiče vyzvednou na sekretariátu MZŠ Kamenačky od 6. 3. do 10. 3. 2023.  Při vyzvednutí se rodič musí prokázat občanským průkazem a podepsat převzetí.

 

Doporučení

  • Sledovat webové stránky vybraných SŠ (informace o přijímacím řízení, den otevřených dveří, příprava na přijímací zkoušky atd.)
  • Navštívit vybranou školu v rámci Dne otevřených dveří
  • Pečlivě zjistit kritéria přijímacího řízení ( např. zdravotní způsobilost, další skutečnosti – ZUŠ, soutěže, olympiády apod.- možno doložit v přílohách)

 

Kontakty na VP

Mgr. Karla Poláchová – kpolachova@mzskamenacky.cz

Tel: 548 426 017, 702 104 508

 

Užitečné webové stránky

www.jmskoly.cz  (seznamy volných míst na školách)

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

www.vyberskoly.cz 

 

Přijímací řízení na SŠ 2022_23 – k tisku