Informace o sportovním dni

17 září, 2020 1:00 pm

Ve středu 23. září 2020 se uskuteční Sportovní den 1. stupně – atletický trojboj. Děti během dopoledne absolvují závody ve třech atletických disciplínách. V běhu na 50 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. V případě nepřízně počasí se akce ruší a děti zůstávají dopoledne ve škole a učí se podle běžného rozvrhu.

Žáci 1. – 3. třída
S sebou: dobrá sportovní obuv (ne tretry), vhodné sportovní oblečení, dostatek pití, svačina, pokrývka hlavy (sluneční brýle).
Místo: sportovní areál ZŠ Krásného
Sraz: středa 23. září 2020, v 7.55 ve své třídě.
Průběh akce: 8.30 – 10.30 atletické závody, svačina, návrat pěšky do školy
Návrat: kolem 11.00 hod ke škole.

  1. třída – konec výuky v 11.40, 2. a 3.třída navazuje výukou dle rozvrhu.  Jídelna i školní družina fungují normálně.

Žáci 4. – 5. třída
S sebou: dobrá sportovní obuv (ne tretry), vhodné sportovní oblečení, dostatek pití, svačina, pokrývka hlavy (sluneční brýle).
Místo: sportovní areál ZŠ Krásného
Sraz: středa 23. září 2020, v 8.00 hod ve třídě. První dvě hodiny proběhnou ve škole podle rozvrhu, poté se děti dopraví pěšky na sportovní hřiště
Průběh akce: 8.00 – 10.00 výuka ve škole, svačina, 10.30 – 12.30 atletické závody, návrat do školy
Návrat:  kolem 12.35 hod ke škole.

  1. třída – navazuje výukou dle rozvrhu, 5. třída – konec výuky v 12.35. Jídelna i školní družina fungují normálně.

Vybraní žáci  9.A
Vybraní žáci devátého ročníku budou pomáhat při závodech jako rozhodčí nebo jako doprovod tříd.  Přidělení žáků určí třídní učitel. Za děti na hřišti zodpovídá Mgr. Martin Holomek a Mgr. Pavel Kubíček. 
S sebou: dobrá sportovní obuv (ne tretry), vhodné sportovní oblečení, dostatek pití, svačina, pokrývka hlavy (sluneční brýle).
Místo: sportovní areál ZŠ Krásného
Sraz: rozhodčí na stanovištích – středa 23. září 2020, v 7.10 hod před školou.
doprovod tříd – středa 23. září 2020, v 7.55 hod ve škole. Žáci se hlásí u třídní učitelky přidělené třídy.
Návrat: doprovod tříd – kolem 11.40 hod ke škole. Další výuka odpadá.
rozhodčí na stanovištích – kolem 13.00 hod ke škole. Další výuka odpadá.