Organizace prvního týdne

27 srpna, 2020 5:31 pm

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. 9. v 8.00 hod.

Všichni žáci se sejdou na školním dvoře. Vstup bude probíhat bránou do dvora, která se nachází mezi budovami Kamenačky 2 a Kamenačky 4. Zde slavnostně přivítáme naše prvňáčky a začne tak spolupráce 1. a 9. tříd. Pak se žáci rozejdou s třídními učiteli do učeben, kde si popovídají o prázdninách a obdrží základní informace k novému školnímu roku. Předpokládaný konec výuky je mezi 9.15 a  9.20 hodin.

Tento den se žáci nepřezouvají.

Provoz školní družiny začne v 9.15 hod.. Pokud jsou žáci přihlášeni do školní družiny a tento den do družiny nepůjdou, musí donést podepsaný souhlas, že mohou jít sami domů. Upozorňujeme, že v úterý 1. 9. není ranní družina.

Obědy budou 1. září  vydávány od 10.30 do 11.30 hod. ve školní jídelně.

Ve středu 2. 9. budou třídní učitelé ve svých třídách, 1. stupeň se bude učit 4 hodiny, výjimkou jsou 1. třídy, které budou mít jen 2 hodiny; 2. stupeň 5 hodin. V průběhu tohoto dne budou vybírány učebnice, žáci budou seznámeni se školním řádem, budou poučeni o bezpečném chování ve škole, vytvoří si třídní pravidla, zvolí třídní samosprávu, atd. Družina začíná po skončení výuky jednotlivých tříd.  Na oběd půjdou žáci po skončení své výuky.

Ve čtvrtek 3. 9. na 1. stupni budou 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem, výjimkou jsou opět 1. třídy, které budou mít jen 3 hodiny.  Družina začíná po skončení výuky jednotlivých tříd. Na druhém stupni bude 1. – 3. hodina s třídním učitelem (budou rozdány učebnice), 4. a 5. hodinu bude probíhat výuka dle rozvrhu. Na oběd půjdou žáci po skončení své výuky.

V pátek 4. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu, 1. stupeň – max. 5 hodin, 2. stupeň max. 6 hodin.

V tomto týdnu odpadají nulté, sedmé, osmé i deváté hodiny.

Od pondělí 7. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu včetně nultých a odpoledních hodin.

Těšíme se na Vás.