Program prvního dne našich prvňáčků

27 srpna, 2020 5:59 pm

Sraz bude na prostranství před hlavním vchodem Kamenačky 4 mezi 7.45 – 7.55 hodin. Paní učitelky budou mít cedulky s označením třídy a seznamy žáků.

V 8 hodin nastane společný přesun na slavnostní zahájení školního roku na školní dvůr.  Zde proběhne krátké přivítání, v rámci kterého naši prvňáčci dostanou od deváťáků pamětní placky. Po  tomto zahájení se přesunou děti se svými rodiči do tříd. Třídní učitelky a vychovatelky školní družiny přivítají všechny v nových prostorách a sdělí rodičům i dětem důležité informace.

Naše škola pustí během celého prvního dne rodiče prvňáčků i do vnitřních prostor, ale žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách používali z preventivních důvodů roušku.

Předpokládaný konec prvního dne je asi v 10 hodin. Děti si poté převezme vychovatelka školní družiny nebo mohou odejít se svými rodiči domů.