All posts by Martina Zavřelová

16Srp/19

Informace k placení obědů ve školním roce 2019/2020

Obědy se platí převodem z účtu do 15. dne předchozího měsíce (v září zaplatíte už na říjen). Při placení z účtu je nutné použít správný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen. Variabilní symbol je platný po celou dobu školní docházky.

Obědy se platí na účet školy 19 – 5186500267/0100. Je důležité vyplnit správně variabilní symbol, aby se platba přiřadila; do zprávy pro příjemce napsat jméno žáka a třídu.

Doporučená částka trvalého příkazu (jsou již odpočítány prázdniny i státní svátky):

  1. stupeň          550 Kč
  2. stupeň          600 Kč
  3. stupeň          660 Kč

Pokračování

28Čvn/19

Rozloučení se se školním rokem – Velká vodní bitva

Loni nám to nevyšlo, ale za to letos jsme si vodní taškařici na vyhřátém školním dvoře užili.

Poučeni z předcházejících let nachystali učitelé dětem skvělou zábavu v prostorách vnitřního umělého hřiště. Základem úspěchu byly dostatečná zásoba vody v barelech, velké množství vodních pum a perfektně vypnutá a smáčená klouzačka. Obsluha hadice fungovala profesionálně a celou domu bez ustání doplňovala střelivo a kropila skluzavku. Den byl slunečný, děti natěšené a dobře vyzbrojené a učitelé v plné polní. A pak to vypuklo …

Pokračování

18Čvn/19

Organizace posledního týdne školního roku 2018/2019

Od pondělí 24. 6. jsou třídní učitelé ve svých třídách, nulté hodiny a odpolední výuka odpadá.

První stupeň (1. – 5. třída) výuka od 8.00 – 11.40 hod, navazuje školní družina.

Druhý stupeň (6. – 9. třída) výuka od 8.55 – 12.35 hod.

V případě předem naplánované akce třídy výuka dle instrukcí třídních učitelů.

V úterý 25. 6. od 10.00 hod se koná rozloučení deváťáků v Dělnickém domě. Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 28. 6. v první vyučovací hodině slavnostní rozdávání vysvědčení, na které navazuje od 8.45 do 9.00 hod slavnostní ukončení školního roku na školním dvoře. Obědy budou vydávány od 10.30 do 11.30 hod. Pokud si chcete odhlásit obědy na 26. 6. – 28. 6. učiňte tak nejpozději 25. 6.  do 12.00 hodin. Poté již nebude odhlášení možné.

Více informací podají třídní učitelé.

18Čvn/19

Polsko – Poznaň a Hnězdno

Ve čtvrtek 30. 5. jsme se ráno sešli před naší školou a vydali jsme se do polské Poznaně na Mezinárodní integrační festival Děti Dětem Poznaň 2019. Jednalo se už o 20. ročník tohoto mezinárodního setkání. Cesta byla dlouhá, ale ubíhala celkem rychle. Ubytováni jsme byli v kempu  u jezera Malta. Zde jsme se setkali s dalšími dětmi ze Slovenska, Ukrajiny a Litvy. V pátek jsme se účastnili festivalu, v rámci kterého bylo atletického dopoledne, kde si všichni vyzkoušeli různé disciplíny, např. skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, sprint, hod granátem a další. Odpoledne proběhla dětská vystoupení všech zahraničních skupin i polské školy. Pro ostatní jsme připravili krátké seznámení s Českou republikou i s městem Brnem a zazpívali jsme dvě české písničky. Také ostatní skupiny měly pro nás připravený program.

Pokračování

17Čvn/19

8.A v digitáriu

Na závěr výuky fyziky se 14. června vypravila 8.A do digitária. Brněnské planetárium je digitalizované a promítá i v 3D. Žáci viděli  vše, co se dalo – venkovní expozice, exploratorium a hlavně program Hvězdný cirkus o vzniku vesmíru a života. Byli nadšení, ale i já, skvělý program a skvělí žáci! 
Mgr. Marie Vaňková

Pokračování

07Čvn/19

Pythagoriáda – okresní kolo

V úterý 28. května proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se účasní žáci 5. až 8. ročníku. Do okresního kola postoupili úspěšní řešitelé školního kola. Mezi nejlepší řešitele okresního kola patří:
5. ročník
1. místo     Veronika Vaňáčková   14 bodů
6. místo      Karolínka Komosná        9 bodů

6. ročník
4. místo     Lukáš Mudra                10 bodů

7. ročník
6. místo      Adriana Daňková        10 bodů
6. místo     Filip Marek                   10 bodů

Gratulujeme!