All posts by Martina Zavřelová

16Čvc/20

Kompletní oprava učebny Aj pro 1. stupeň a dalších prostor

I během prázdnin není naše škola opuštěná a prázdná. Snažíme se maximálně využít letní volnou budovu a připravit pro všechny ještě lepší prostředí.

Můžete se tak těšit na kompletně opravenou učebnu anglického jazyka pro 1. stupeň i s novým interaktivním panelem a nábytkem, dále opravený vstup do družiny a navazující chodbu. Také vychovatelky školní družiny budou mít svoji malinkou sborovnu nově opravenou a vybavenou novým nábytkem.

Na přiložených fotografiích je poznat, že práce jsou v plném proudu.  Pokračování

29Čvn/20

Konec školního roku

Tak nám skončil další školní rok. Závěrečné loučení deváťáků bylo nachystáno tak jako každoročně na školním dvoře. Bohužel nám nepřálo počasí a my jsme museli improvizovat. Rozloučení se tedy konalo ve školní jídelně, jen za přítomnosti našich prvňáčků a žáků druhého stupně. I tak byla jídelna plná. Rozloučit se s našimi deváťáky a popřát jim hodně úspěchů v dalším životě přišel i pan Ing. Roman Vašina, místostarosta MČ Brno-Židenice. 

Všichni přejeme našim deváťákům mnoho úspěchů v dalším studiu a mnoho splněných přání v dalším životě. Pokračování

25Čvn/20

Spolupráce s International School of Brno

Komunikovat poprvé s rodilým mluvčím v cizím jazyku – to je velká výzva pro každého, kdo se někdy snažil naučit se cizí jazyk. Žáci druhého stupně jsou na rodilé mluvčí zvyklí. Každoročně totiž mají možnost absolvovat intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím přímo ve škole v rámci vyučování. Na letošní červen jsme podobnou výuku plánovali i pro žáky 5. tříd. Bohužel nebyla realizována kvůli všem známé situaci a omezení.

Proto jsme nadšeně přivítali možnost ukázkové hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. Brian Tynan je Američan a působí v International School of Brno na ul.Čejkovická. Pro páťáky si připravil jazykové aktivity a hry na školním dvoře. Žáci se nejenom s Brianem seznámili, ale také si formou hry zopakovali tvorbu přítomného času průběhového. Pro mnohé z nich to byla vůbec první příležitost komunikovat s rodilým Američanem. Pokračování

18Čvn/20

Obědy

Upozornění pro rodiče:

Obědy na čtvrtek 25. 6. a pátek 26. 6. lze odhlásit nejpozději ve středu 24. 6. do 8.00 hodin. Později odhlásit obědy nebude možné.

Obědy budou v pátek 26.6. vydávány o 10.30 do 11.30 hodin. 

08Čvn/20

Ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

po zvážení současné situace a termínů plánovaných oprav ve škole jsem se rozhodla vyhlásit pro základní školu a školní družinu  v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  z provozních a organizačních důvodů na pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 volný den, tzv. ředitelské volno.

V provozu nebude ani školní jídelna, žáci mají automaticky odhlášený oběd.

Vysvědčení bude vydáno v pátek 26. 6. 2020.  Organizace předání vysvědčení bude ještě upřesněna.

Mgr. Martina Zavřelová
ředitelka školy

28Kvě/20

Výuka žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Dne 27. 5. vydalo MŠMT aktualizaci pokynů pro fungování vzdělávacích aktivit na školách. Z té vyplývá možnost zorganizovat od 8. června i pro žáky 2. stupně ZŠ studijní skupiny určené pro konzultace s vyučujícími. Ve skupinách nesmí být více než 15 žáků.  Účast žáků není povinná.

S ohledem na to, že naše škola realizuje již každodenní vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně, kteří jsou také rozděleni do většího počtu skupin, než je počet tříd 1. stupně, narážíme v tuto chvíli na nedostatek volných učeben.

Z tohoto důvodu budeme muset vytvořené skupiny 2. stupně ve škole střídat a každá skupina bude mít vzdělávací aktivity pouze 2 dny v týdnu – vždy od 8:55 do 13:15 (respektive 13:30 – podle skupiny). Náplní těchto vzdělávacích aktivit bude procvičení, objasnění nebo upevnění učiva probíraného během vzdělávání na dálku z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka i naukových předmětů (fyzika, přírodopis, dějepis, zeměpis, chemie). Přítomní žáci mohou v tyto dny jít i na oběd.

Prosíme, vyplňte přihlašovací dotazník do pondělí 1. 6. do 18 hodin. Odkaz na přihlašovací dotazník najdete ve zprávě v Bakalářích. Pokračování

27Kvě/20

Hovorové hodiny

Vážení rodiče,

na úterý 2. června jsme od 16:00 do 18:30 zařadili hovorové hodiny, kdy můžete přijít za jednotlivými učiteli zkonzultovat výsledky vzdělávání vašeho dítěte. Aby nedocházelo k nadměrnému hromadění osob v budově školy, vytvořili jsme rezervační tabulku, ve které si zvolte čas, který vám bude vyhovovat a ještě není obsazen jiným rodičem.

Odkaz na rezervační tabulku zde.

Odkaz na videonávod, jak se do tabulky napsat na příslušné časy zde

07Kvě/20

Pozdrav z Kamenaček

Vážení rodiče, milí žáci, 

přípravy konzultací deváťáků, které začnou 11. května, i vzdělávacích aktivit pro 1. stupeň, které začínají 25. května,  jsou v plném proudu. Učitelé překypují nápady, diskutují a hledají to nejlepší řešení, jak výuku uchopit. Všichni jsme se shodli na tom, že celodenní práce s počítačem nás nebaví a už se moc těšíme, až se znovu společně setkáme. Všechny zdraví učitelé z Kamenaček. Pokračování

06Kvě/20

Výuka žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Od 25. května bude možná dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví osobní přítomnost žáků prvního  stupně ve škole. V rámci ročníku budou vytvořeny  školní skupiny. Účast žáků není povinná.  V omezené míře bude pokračovat distanční výuka.

Zákonný zástupce musí žáka přihlásit do pondělí 18. 5. pomocí dotazníku, který rodiče obdrží přes informační systém Bakaláři. Vzhledem k tomu že složení skupin musí být neměnné, dodatečné přihlášení do studijní skupiny není možné!!! Pokud váš syn / dcera nemůže nastoupit z nějakého důvodu hned od pondělí 25. 5., je potřeba tuto skutečnost sdělit již v přihlášce. Přesné rozdělení žáků do skupin a další organizační záležitosti, přesné časy začátků a konců vzdělávacích aktivit vám budou zaslány po uzavření přihlášek, nejpozději v pátek 22. 5. Pokračování