Ředitelské volno

12 září, 2023 11:10 am

Vážení  rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů pro základní školu na pátek 29. 9. 2023 volný den, tzv. ředitelské volno.

V provozu nebude ani školní jídelna, žáci mají automaticky odhlášený oběd.

V případě, že máte problém se zajištěním hlídání pro vaše děti navštěvující školní družinu, nabízí škola hlídání pro tyto děti, a to v době od 6.30 hod do maximálně 15 hodin. V případě zájmu informujte vedoucí školní družiny, paní M. Luskovou. V tento den bude výdejna stravy i  jídelna mimo provoz, žáci tedy nedostanou oběd. Přihlášeným dětem nachystejte větší svačinu a pití.

Mgr. Martina Zavřelová