Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti

8 prosince, 2023 8:34 am

V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku.

Do skupinky bude zařazeno přibližně 8 – 12 dětí. Dítě je nenásilnou formou  seznámeno s prostředím budoucí ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný.

Kde :  MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno Židenice
S kým : S pedagogy MZŠ Kamenačky, kteří mají akreditaci MŠMT na odborné vedení
Kdy : Od 12. února 2024  každé pondělí od 15.00 do 16.00 hod.

Cena : 2 000 Kč, v ceně jsou výukové materiály a pomůcky. Platba předem bankovním převodem, po obdržení přihlášky vám pošleme variabilní symbol. 

Kontakt : Mgr. Dagmar Divišová,
ddivisova@mzskamenacky.cz 
ZŠ Kamenačky tel. 548 426 012

Přihlášku doručte na sekretariát Masarykovy základní školy Kamenačky 3591/4 nejpozději do 5. 1. 2024.

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

Přihláška ke stažení: Přihláška skupinky 2024

Více informací: Edukativně stimulační skupiny Kamenačky 2024