Výstražná stávka 27.11.2023

22 listopadu, 2023 7:58 pm

Vážení rodiče,

bohužel zatím nedošlo k žádnému významnému posunu ve vyjednávání o chystaných změnách ve školství. Výstražná stávka tedy s velkou pravděpodobností proběhne a naše škola se ke stávce připojí.

Škola bude v pondělí 27. 11. 2023 z důvodu stávky uzavřena. Kromě školy bude uzavřena školní družina, klub i jídelna.

Chápeme, že je to pro vás nepříjemné, ale navrhovaná opatření by velmi negativně ovlivnila kvalitu našeho školství. Nejde vůbec o výši učitelských platů, jak je to sdělovacími prostředky často zmiňováno, ale  problém vidíme v následujících opatřeních:

–  Snížení tzv. PHmax znamená snížení maximálního počtu odučených hodin za týden. Bude tím velmi omezena  možnost dělit třídy na výuku anglického jazyka a informatiky. Na druhém stupni jsou ohroženy také volitelné předměty.

–  Snížení výdajů na asistenty pedagogů bude znamenat jejich úbytek na školách. Asistenti budou pomáhat dětem jen v některých hodinách a budou se střídat v  několika různých třídách.

–  Budou chybět  finanční prostředky na nepedagogické pracovníky – již nyní jsou jejich platy tak nízké, že je velmi obtížné sehnat uklízečku či kuchařku. Tyto pracovníky sháníme i několik měsíců.

–  Pokud dojde k dalšímu snížení neinvestičních výdajů, které slouží k pořizování učebnic a pomůcek, budou žáci ještě ve větší míře používat již několik let staré učebnice, nebudou finance na pořizování moderním pomůcek.

Věříme, že chápete naše obavy o vzdělávání vašich dětí.

Martina Zavřelová

ředitelka školy