Organizace prvního školního týdne

30 srpna, 2023 2:19 pm

V pondělí 4. 9. v 8.00 hod se všichni žáci sejdou na školním dvoře, kde slavnostně přivítáme naše prvňáčky a zahájíme nový školní rok. Vítáni jsou rodiče, prarodiče i ostatní návštěvníci.  Po úvodním slovu paní ředitelky a zástupce obce se žáci 2. až 8. tříd přesunou s třídními učiteli do svých tříd. Na školním dvoře zůstanou prvňáci se svými rodiči a deváťáci.  Proběhne slavnostní předání pamětních placek a rodinné fotografování. Poté se deváťáci s prvňáčky přesunou do tříd. Následovat je budou také rodiče našich prvňáčků. Ve třídách proběhne informativní schůzka pro rodiče s třídní učitelkou a vychovatelkou, která skončí kolem 10 hodiny. 

Předpokládaný konec zahájení školního roku  pro 2.-9. třídy bude přibližně v 8.45 hodin.

Žáci se v tento den nepřezouvají s výjimkou těch, kteří budou ve školní družině.

Děti, které půjdou tento den do školní družiny, si v 8.45 hodin převezmou paní vychovatelky. Ostatní děti odchází po zahájení domů. Pokud jsou žáci přihlášeni do školní družiny a tento den do družiny nepůjdou, musí donést podepsaný souhlas, že mohou jít sami domů. Upozorňujeme, že v pondělí 4. 9. není ranní družina.

Obědy budou 4. září  vydávány od 10.30 do 11.30 hod. ve školní jídelně.

V úterý 5. 9. budou třídní učitelé ve svých třídách, 1. stupeň se bude učit 4 hodiny, výjimkou jsou 1. třídy, které budou mít jen 2 hodiny; 2. stupeň 5 hodin. V průběhu tohoto dne budou rozdávány učebnice, žáci budou seznámeni se školním řádem, budou poučeni o bezpečném chování ve škole, vytvoří si třídní pravidla, zvolí třídní samosprávu, atd. Družina začíná po skončení výuky jednotlivých tříd.  Na oběd půjdou žáci po skončení své výuky.

Ve středu 6. 9. na 1. stupni budou 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem, výjimkou jsou opět 1. třídy, které budou mít jen 3 hodiny.  Družina začíná po skončení výuky jednotlivých tříd. Na druhém stupni bude 1. – 2. hodina s třídním učitelem, 3. až 5. hodinu bude probíhat výuka dle rozvrhu. Na oběd půjdou žáci po skončení své výuky.

Od čtvrtka 7. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu včetně nultých a odpoledních hodin.

Těšíme se na Vás.