26Dub/19

English Focus – Intenzivní jazykový kurz s rodilým mluvčím

První dubnový týden opět proběhl u nás ve škole intenzivní jazykový kurz. Hned od začátku jsem si byl jistej, že si tenhle týden užiju. Škola nám začínala úplně normálně jako vždycky. Ale výuka se nám teda dost proměnila! Naši lektoři David a Charlie byli fakt super. V hodinách jsme mluvili jen anglicky, hráli hry a opravdu dost jsme si rozšířili slovní zásobu.
Jirka 8.A

A jak to celý týden probíhalo? Tak tady to je! Pokračování

26Dub/19

„Do boje za císaře!“

„Do boje za císaře!“ se dne 15. 4. 2019 vydali žáci 8.A. Muzeum Brněnska organizovalo již podruhé stejnojmennou akci v areálu Památníku Mohyla míru. Žáci rozděleni do dvou družstev se vžili do role vojáka bojujícího na bojištích počátkem 19. století a na šesti stanovištích si zkusili různé dovednosti – ošetřování raněných v bojových podmínkách, boj muže proti muži nebo psaní husím brkem. Po tom, co nasbírali dostatečný počet bodů, obdrželi indicie, na základě kterých pak sestavili výsledné heslo. Kromě soutěže si také prohlédli multimediální expozici muzea věnovaného slavné bitvě u Slavkova. Pokračování

24Dub/19

Den Země na naší škole

I letos jsme se věnovali oslavám Dne Země. Ve středu 17. 4. 2019 byly pro děti prvního stupně připraveny na školním dvoře stanoviště s úkoly. Děti si mohly vyzkoušet např. hod šiškou na cíl, třídění odpadu, jízdu plastovou popelnicí mezi kužely, řešení rébusů apod. Hned na začátku všechny děti dostaly vyplňovací lístečky a začaly obcházet jednotlivá stanoviště. Za svůj aktivní přístup dostávaly odměny. Letošní akce se zdařila a za pomoc děkujeme žákům 9. třídy.
Pokračování

17Dub/19

Náš projekt „Paměť národa“

Na tento projekt jsme se těšili, protože nás zajímá historie a je mnohem zajímavější poslouchat  člověka, který tu „historii“ zažil na vlastní kůži. Skutečné příběhy bohužel nenajdete v učebnici dějepisu. Tento projekt  nás naučil, že příběhy jsou všude kolem nás, jen je třeba se v dnešní uspěchané době zastavit a zaposlouchat se.

Na začátku projektu jsme se museli naučit spoustu věcí. Tak například jak správně klást otázky, jak používat diktafon, na co se máme vlastně ptát a tak. Když jsme byli už kompletně proškolení, tak to konečně přišlo! Pozvali jsme si pamětnici k nám do školy. Paní doktorka Zora Trňáčková k nám přijela ze Slavkova u Brna. Pokračování

17Dub/19

Anglicky v 5.Béé

Pozor, pozor!! Milí čtenáři! Dne 28. 3. 2019 jsme dokončili náš první třídní „megaprojekt“ na téma „School“. Jak jste se už z názvu mohli dovtípit, jednalo se samozřejmě o projekt v anglickém jazyce a MY, odvážní žáci 5.B, kteří jsou už od přírody tak trochu dobrodružné povahy, jsme do toho šli se vší vervou, nám vlastní. Bylo nás 7. Naše práce jsme byli představit našim mladším spolužákům ve 4. ročnících. A co že jsme to vlastně prezentovali? Škola, jakou bychom chtěli mít! Tady jsme mohli popustit uzdu naší fantazii hóóódně móóóc. Pokračování

01Dub/19

Projektunterricht 8.A

V hodinách německého jazyka v rámci projektové výuky žáci osmého ročníku zpracovali projekt na téma Škola. Osmáci se učí němčinu teprve prvním rokem a při zpracování projektu využili všechny dosud získané znalosti z probraného tématu škola. Žáci pracovali ve dvojicích, popisovali rozvrh hodin, ptali se v rozhovorech na jednotlivé předměty ve škole, popisovali školní potřeby atd. Práce žáků si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.  Pokračování