6.B se poznává

10 září, 2023 10:20 pm

Konečně je tu pátek 8.9. a s ním i náš očekávaný adapťák. Naše třída 6.B se sešla ráno ve sportovním oblečení téměř v kompletním počtu a plná dobré nálady a očekávání. Po krátkém úvodu jsme se pustili do prvních aktivit podporující dobré vztahy mezi žáky. A protože nám počasí vyloženě přálo, většina následujících aktivit probíhala venku v naší domovské čtvrti.

Vyzkoušeli jsme si, jak je důležitá spolupráce všech členů, že každý jedinec je důležitý, že bez dobré komunikace kolektiv nemůže fungovat. Zažívali jsme úspěchy, ale i neúspěchy a z nich jsme se snažili vyvodit ponaučení.

Osobně se už dnes těším na další pokračování společného adapťáku.

Mgr. Monika Wolfová