Preventivní program 5.B

25 září, 2023 7:13 pm

V pondělí 25. 9. 2023 se žáci 5.B zúčastnili programu v PPP Sládkova věnovanému prevenci kouření a užívání alkoholu. Okrajově se program dotkl i zdravého životního stylu. Problémy těchto návykových látek byly zakomponovány do pohádky O Popelce, kde poukazují na kontrast zdravého životního stylu Popelky a jejich nevlastních sester Zory a Dory, které neodolaly cigaretám a alkoholu. Po přečtení pohádky se děti zamýšlely nad tím, proč lidé začínají kouřit, diskutovaly, ve skupinách kreslily a popisovaly, jak alkohol a kouření poškozují lidské zdraví. 

Mgr. Zuzana Siegelová