11Kvě/21

Výtvarná výchova 5. B  v době lockdownu

Na distanční výuce zůstali žáci od ledna déle než 3 měsíce. Distančně se učily především hlavní předměty, ale i výchovy měly určitý přínos. Když vláda uzavřela úplně všechno a zakázala lidem cestovat mimo okresy, zůstala spousta rodin doma. Děti už vysedávání u počítače přestalo bavit a dobrý námět do výtvarné výchovy byl pro ně velkou výzvou. Každý týden se těšily, až jim pošlu další zajímavý námět a postup, jak mají pracovat. Kreslili jsme předměty, které máme doma, ilustrace k ukázce v Čítance Mach a Šebestová v době ledové, zkoušeli jsme malbu tropických zvířat , koláže,… Pokračování

07Kvě/21

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do prvních tříd ve školní roce 2021/2022 najdete zde: Seznam přijatých žáků dle ID žádosti. Uveřejňujeme pouze ID čísla, která Vašim dětem přidělil zapisovací systém OŠMT MMB. 

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky si můžete vyzvednout na sekretariátu školy v pracovních dnech od  7.00 hod. do 14.00 hod.

Termín schůzky rodičů přijatých prvňáčků vám bude zaslán mailem. 

05Kvě/21

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Od 10. 5. zahajují rotační výuku i žáci 2. stupně (střídání presenční a distanční výuky po týdnech). Pro žáky 1. stupně se na organizaci výuky nic nemění.

Rotační výuka:
V týdnu od 10. 5. budou mít presenční výuku třídy: 2.A; 2.B; 3.A; 5.A; 5.B; 6.A; 6.B a 9.A
V týdnu od 17. 5. budou mít presenční výuku třídy: 1.A; 1.B; 3.B; 4.A; 4.B; 7.A; 7.B a 8.A
Pokračování

01Kvě/21

Vyhlášení odložených voleb do školské rady

Ředitelka Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným zřizovatelem, vyhlašuje odložené řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby se budou konat v době třídních schůzek dne   
1. 6. 2021   v přízemí MZŠ Kamenačky 4 v době od 16:30 do 18:00 hod.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce je možné e-mailem nebo osobně do 25. 5. 2021 do 12.00 hod v kanceláři školy. Navržený kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Pokračování

08Dub/21

Organizace výuky od 12. dubna 2021

Rotační výuka 1. stupně, 2. stupeň pokračuje v distanční výuce.

Od 12. 4. nastoupí žáci 2.A; 2.B, 3.A, 5.A a 5.B

Od 19. 4. nastoupí žáci 1.A, 1.B, 3.B, 4.A a 4.B

V pondělí a ve čtvrtek budou žáci účastnící se prezenční výuky testováni antigenními testy – výtěr z nosu. Prosíme rodiče, aby si o testování s dětmi promluvili a uklidnili je, případně si podobný test domů zakoupili a vyzkoušeli testování s dětmi v klidu doma. Rodičům bude rozeslán návod i s instruktážním videem, aby mohli postup dětem vysvětlit. Pokračování