30Čvc/21

Změny ve školním roce 2021/2022

Důležité informace a změny pro školní rok 2021/2022

1. Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč/měsíc, tedy 2000,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: první splátka (září – prosinec) 800,- Kč musí být uhrazena do  30.9.2021, druhá splátka 1200,- Kč (leden – červen) musí být uhrazena do  31.12.2021. Žákům, kteří navštěvovali školní družinu v loňském roce bude částka za uzavření školy odečtena v platbě za první pololetí. Prosím věnujte pečlivě informaci v deníčku školní družiny (lísteček s číslem účtu). 

Pokud dítě navštěvuje školní družinu 1 – 2 x týdně, činí platba 130,- Kč měsíc, tedy 1300,-Kč na rok. Platí se převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol (speciální pro školní družinu) bude mít dítě uvedeno v družinovém deníčku. Prosíme o správné udání variabilního symbolu při zadávání platby. Do poznámky uveďte jméno dítěte, pro snažší dohledání platby.   V případě platby hotově u vedoucí školní družiny je nutná přesná částka platby.

2. Provoz ranní školní družiny – 06:15 – 07:35 hod  (ranní družina je v provozu od 2.9.2021)

3. V době od 14:00 hod do 15:00 hod děti nevydáváme, pouze ve vyjímečných  případech a pokud jsme na školním hřišti či ve třídě, 

4. Změny v odchodech dětí ze ŠD pište na samostatné lístečky, s upřesněním data, času a podpisu zákonného zástupce.

5. Z důvodu bezpečnosti dítěte může vychovatelka požádat vyzvedávající osobu o předložení  průkazu se jménem a fotografií.

6. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba starší 18-ti let, která  je   uvedena v zápisním lístku nebo má zákonným zástupcem dítěte zakoupený čip.

7. Z důvodu nařízení o ochraně osobních důvodů bude nutné ke každé osobě uvedené v zápisním lístku předložit souhlas se zpracováním osobních údajů. Každé dítě obdrží jeden souhlas, je nutné si okopírovat dle počtu osob v zápisním lístku, popř.   vytisknout z webových stránek školy.

8.Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem včas zapisovány.

Řád školní družiny a klubu zde: řád ŠD 2022
GDPR k zápisnímu lístku zde: gdpr k ZL

Prominutí úplaty zde: prominutí úplaty

Odhláška ze ŠD zde: odhláška ze ŠD


Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Michaela Lusková  – vychovatelka 1. odd. ŠD, vedoucí ŠD a ŠK
Lenka Procházková – vychovatelka 2. odd. ŠD
Eva Bártová – vychovatelka 3. odd. ŠD
Iveta Musilová – vychovatelka 4. odd. ŠD
Mgr. Jelena Zelinková – vychovatelka 5. odd. ŠD

Co nás čeká ve školním roce 2021/2022

       Vzhledem k tomu, že jsme si, z důvodu coronavirové situace, neměli možnost plně dobýt  pevnost Družiny, rozhodli jsme se k jejímu dobytí v letošním školním roce. Pro školní rok 2021/2022 nás tedy čeká opět téma Klíče od pevnosti Družina. ….. Budeme tedy hledat klíče k jejímu dobytí.A že nás čeká spousta srandy, zábavy, tradičních i netradičních soutěží se přesvědčíte  v průběhu celého školního roku. 

Práce s dětmi je plánovaná dle rámcového vzdělávacího programu a naší snahou je vytvářet mezi dětmi kamarádské vztahy a podporovat jejich sociální cítění. Při práci se snažíme vycházet  z dětských zájmů  a koníčků a snažíme se zajímavou a hravou formou prohlubovat znalosti, dovednosti a vědomosti dětí.

 Ve školním roce 2021/2022 se ve školní družině  Masarykovy základní školy       opravdu vůbec nudit nebudeme.    Každý měsíc jsme věnovali jednomu tématu, se kterým budeme pracovat celý daný  měsíc – budeme hrát různé hádanky, kvízy, křížovky, rébusy, různé  soutěže, výlety a exkurze apod. Dovíme se spoustu zajímavostí z domova i ze světa, ze života sportu, zdraví,  květin i zvířat.

Budeme využívat  různých výtvarných technik jako je malba, vystřihování, lepení, skládání,  koláže, otiskování apod. Budeme se učit nové písničky, básničky a číst si krátké příběhy či pohádky nejen z naší země, ale i z celého světa.

 

 

30Čvn/21

8.A hrála paintball

Předposlední den školy si žáci 8. ročníku vyzkoušeli adrenalinový sport paintball. Děti běhaly po lese a snažily se splnit jednotlivé mise. Změřily si nejen svou fyzickou kondici a sílu, ale také taktiku a dovednost rychle se rozhodovat. Všichni si společnou aktivitu velmi užili.  Pokračování

28Čvn/21

6.B v lanovém centru

       V úterý 22.6. žáci 6. B nemohli dospat, protože je čekal několikahodinový program v Lanovém centru PROUD v Brně na Lesné. Ačkoliv se ráno bouřilo a vypadalo to, že se výlet konat nebude, nakonec jsme si společně přivolali krásné letní počasí, odložili jsme pláštěnky a deštníky a užili si společně den plný nových zážitků.  Pokračování

25Čvn/21

Záměr pronajmout část střechy

Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s ustanovením § 39 odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

zveřejňuje po dobu 15 dnů  záměr

pronajmout  část střechy  Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4

Více v příloze zde.

25Čvn/21

Třídy 3.A a 3.B v ZOO

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se společně vydali na prohlídku zoologické zahrady v Brně. Nejprve si děti nakoupily suvenýry, pamětní mince a plyšové hračky. Potom všechny čekal výstup do kopce kolem surikat směrem k papouškům. Tam jsme snědli svačiny, koupili si ledňáčky a párky v rohlíku. U žiraf a velbloudů se chlapcům líbilo letadlo a staré vojenské vozidlo, ve kterém si hráli. Pokračování

25Čvn/21

Deváťáci na vodě

Dne 15.6. se žáci našeho závěrečného ročníku vydali na svoji poslední kamenačskou výpravu. Výlet započal několikahodinovou cestou, která vedla až do kempu Zlatá koruna, kde se žáci ihned po zabydlení mohli těšit na rozhlednu Kleť a následné sjíždění tohoto ohromného vrcholu na terénních koloběžkách. Zkušenostmi ošlehaní deváťáci nelenili a poté se ještě večer pustili do zakládání ohně a opékání špekáčků. Další den se žáci se svými učiteli vydali do Českého Krumlova, kde opěvovali krásu tohoto kulturního centra a poté se konečně dostali k vodě a dle instruktorových pokynů, nasazení záchranných vest, vypluli vstříc novým zážitkům. Pokračování

24Čvn/21

Výlet 5.B na koupaliště Riviéra

Na dnešní den se všechny děti moc těšily. I když ráno byla obloha potažená černými mraky a vypadalo to na déšť, neodradilo  nás to vydat se na největší brněnské koupaliště. Když jsme přišli do areálu, mraky se začaly jako na povel trhat a po chvíli začalo vykukovat sluníčko. Koupaliště bylo úplně prázdné a tak děti hned využily tobogán a skluzavku, na které nemusely čekat ve frontě. Pokračování

21Čvn/21

Letní olympiáda ve školní družině

Jak se sportuje na olympijských hrách, víme snad všichni, ale jak probíhají olympijské hry ve školní družině? Zjistili jsme to ve čtvrtek 10. 6. 2021, kdy jsme je slavnostně zahájili na našem školním dvoře zapálením ohně. Paní vedoucí vychovatelka představující řeckou bohyni nám přiblížila historii olympijských her, jak se dříve pořádaly, kdo se jich zúčastňoval a co pro ně bylo typické. Poté se děti seznámily s pravidly naší olympiády a mohlo se začít soutěžit. S velkým nadšením se aktivně zapojily do všech disciplín, kterých bylo opravdu mnoho. Změřily své síly například ve skoku do dálky, házením různými typy míčů na cíl a na basketbalový koš. Nemohlo chybět ani skákání přes švihadla, driblování a běh na 30 metrů. Slavnostní zakončení proběhlo 16. 6. 2021 neobvyklou soutěží – vodní štafetou a vyhlášením vítězů jednotlivých disciplín s předáním diplomů, věcných cen a medailí všem sportovcům. Akce se nám vydařila, počasí nám přálo a všichni jsme si naši letní olympiádu užili. 

Heslo olympijských her: Citius, Altius, Fortius (Rychleji, výše, silněji).

Pokračování

16Čvn/21

7.A v Jungle Parku

V úterý 15. června se 7.A vydala na dobrodružný výlet ke korunám stromů. Navštívili jsme Jungle Park, který se rozléhá v nádherném prostředí lesa kolem řeky Svratky. Děti úspěšně zdolaly 33 překážek ve výšce 3-5 metrů nad zemí. Zážitek si odnášejí i z přejezdů na laně přes řeku Svratku. Děti byly i přes únavu z tepla a sportovního výkonu z výletu nadšené. Věřím, že jsme se do korun stromů nepodívali naposledy. 😊 Pokračování