27Úno/21

Organizace výuky od 1. března 2021

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021  se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Žáci 1. a 2. tříd od 1. března přechází na distanční výuku. Pokračuje distanční výuka ostatních ročníků. 

Školní družina je mimo provoz.

Školní jídelna je také mimo provoz, obědy jsou žákům odhlášeny.

Pokud budete žádat o ošetřovné, bližší informace najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola nevyplňuje žádné potvrzení o uzavření školy.

Všichni doufáme, že se podaří epidemii zvládnout co nejdříve, a my se opět budeme moci setkat ve škole.

S přáním pevného zdraví
Martina Zavřelová
ředitelka školy

17Úno/21

Hudební výchova v době distanční výuky

Ani v době distanční výuky v hudební výchově neleníme. Žáci 4. ročníku měli nachystat hádanku pro paní učitelku. A jak si s úkolem poradili? Můžete si vyzkoušet sami, jestli poznáte, o jakou lidovou píseň se jedná. Hádanky najdete v přiloženém dokumentu.

HÁDANKY – SOLMIZAČNÍ SLABIKY

Hudební hádanku najdete zde:

 

28Led/21

Pololetní hodnocení

Vážení rodiče,

dnes dostávají vysvědčení pouze žáci 1. a 2. tříd.  Fotografie z rozdávání vysvědčení našim prvňáčkům najdete ZDE. Výpis z vysvědčení v listinné podobě dostanou žáci ostatních tříd nejpozději 3 dny po návratu jejich ročníku na prezenční výuku.

S ohledem na současnou situaci dochází podle nařízení MŠMT ke zpřístupnění pololetní klasifikace v systému Bakaláři. Najdete ho v části Klasifikace – Pololetní klasifikace. Pololetní klasifikace bude v systému zpřístupněna 2 týdny, tedy do 12. února.

Děkujeme za dosavadní spolupráci v 1. pololetí a doufáme, že se žáci v průběhu 2. pololetí vrátí do školy na prezenční výuku co nejdříve.

S přáním pevného zdraví

Martina Zavřelová

 

28Pro/20

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Na základě rozhodnutí vlády z 23. 12. 2020 se po vánočních prázdninách, tj. v pondělí 4. ledna, vrátí do školy na presenční výuku jen žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se budou vzdělávat distančním způsobem.   

1. a 2. třídy:

Výuka bude probíhat ve škole dle rozvrhu. Stále platí  zákaz sportovních činností a zpěvu, proto výuka TV a HV bude probíhat dle povolených pravidel, případně část bude nahrazena jinými výukovými aktivitami.

Školní družina bude otevřena. Ranní družina bude v provozu od 6.30 hodin. Protože se žáci různých tříd nemají míchat,  žáci budou do začátku výuky ve svých třídách a bude nad nimi vykonáván dohled podobně jako o přestávkách.  Odpolední družina bude v provozu do 17.00 hodin.   Pokračování

16Pro/20

Organizační informace

Vážení rodiče,

MŠMT vyhlásilo 21. a 22. 12. volnými dny. V tyto dny je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Nebude probíhat presenční ani distanční výuka. Nesmí být v provozu ani školní družina, ani školní výdejna stravy. Žákům byly odhlášeny obědy.

Pokud nenastanou nějaké změny, v pondělí 4. 1. nastoupí do školy celý 1. stupeň a třídy 6.A; 6.B a 9.A, ostatní třídy 2. stupně (7.A, 7.B, 8.A) budou mít distanční výuku. Školní družina bude ve stejném režimu jako před Vánocemi, tedy ráno od 6.30 hod, odpoledne do 17.00 hodin. Obědy budou přihlášeny jen žákům 1. stupně, žáci 2. stupně si musí obědy přihlásit sami. Prosíme o kontrolu v aplikaci www.strava.cz

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 12. 1.   Rádi bychom se s Vámi setkali osobně, proto chystáme rezervační systém, který jsme již používali v loňském roce. V případě, že nebude možné osobní setkání, proběhnou třídní schůzky online. O jejich organizaci budete včas informováni.

S přáním klidných Vánoc a zdraví v novém roce 2021

Martina Zavřelová,
ředitelka školy

26Lis/20

Lyžařský kurz pro žáky 1. – 4. ročníku

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám a Vašim dětem nabídli tradiční, letos jubilejní, 15. ročník lyžařského výcvikového kurzu v Němčičkách. I když je v současnosti situace s karanténou a koronavirem stále aktuální, věříme, že i letos se nám podaří kurz zdárně uskutečnit k radosti všech zúčastněných.

Termín: 18. – 22. ledna 2021, 15 hodin na svahu v dopoledních hodinách

Místo: lyžařský svah v Němčičkách u Hustopečí, www.sportnemcicky.cz

Cena: 2 000,- Kč V ceně je zahrnuta doprava, týdenní permanentka na vlek, instruktoři, každodenní uskladnění a vysoušení lyžařské výzbroje a výstroje, odměny, čaj atd. V ceně není zahrnuto zapůjčení lyžařské výzbroje. Pokračování