17Zář/20

Mimořádné opatření MZ

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové Mimořádné opatření, ve kterém se nařizuje od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv).

Výjimku mají žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

V této souvislosti vás žádám, abyste toto opatření respektovali a vybavili žáky dostatečným množstvím roušek.
Děkuji za spolupráci.

Martina Zavřelová
ředitelka školy

17Zář/20

Informace o sportovním dni

Ve středu 23. září 2020 se uskuteční Sportovní den 1. stupně – atletický trojboj. Děti během dopoledne absolvují závody ve třech atletických disciplínách. V běhu na 50 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. V případě nepřízně počasí se akce ruší a děti zůstávají dopoledne ve škole a učí se podle běžného rozvrhu. Pokračování

10Zář/20

Mimořádné opatření MZ

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 musí všechny osoby ve školách a školských zařízeních od 10. 9. 2020 nosit ve společných prostorách roušky.

Roušku je nutné nosit ve všech společných prostorách školy, je možné si ji odložit ve výuce, o přestávce při konzumaci jídla a pití a ve školní jídelně v době oběda.

Každý žák by měl mít do školy 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Děkujeme za spolupráci.
Vedení školy

04Zář/20

Třídní schůzky

V úterý 8. 9. proběhnou třídní schůzky

2. – 5. ročník od 17.00 hodin,

6. – 8. ročník od 17.30 hodin.

Žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách školy používali roušky. 

Třídní schůzky pro 9. ročník proběhnou 22.9. od 17.00 hodin. 

04Zář/20

Zahájení školního roku

Slyšeli jste tu ránu, jak dnes prvňáčkům spadl kámen ze srdce? Není se čemu divit. Navzdory nevyzpytatelné a napínavé covidové situaci jim dnes školy přeci jen nikdo nezavřel a oni tak o svůj velký den nepřišli. Ba naopak, náležitě si jej užili.

Při slavnostním přivítání v jídelně zářily nejen jejich nové aktovky, ale i  zvídavé obličeje.

Paní ředitelka je přivítala vlídnými slovy, taktéž učinili i zastupitelé městské části, deváťáci jim připnuli odznak MZŠ Kamenačky, aby děti věděly, kam patří, a potom už si je odvedly do tříd jejich paní učitelky – 1. A paní učitelka Jana Kopišťová a 1. B paní učitelka Dagmar Divišová. Pokračování

01Zář/20

Aktualizace Bakalářů

Firma Bakaláři software s.r.o. vydala nové aktualizace školního informačního systému, které jsme nainstalovali. Někteří rodiče nás upozorňují na problémy s aplikací Bakaláři. K jejich odstranění většinou stačí odhlášení z aplikace, její aktualizace na nejnovější verzi (Bakaláři – oficiální aplikace = Bakaláři OnLine) a opětovné přihlášení.

27Srp/20

Program prvního dne našich prvňáčků

Sraz bude na prostranství před hlavním vchodem Kamenačky 4 mezi 7.45 – 7.55 hodin. Paní učitelky budou mít cedulky s označením třídy a seznamy žáků.

V 8 hodin nastane společný přesun na slavnostní zahájení školního roku na školní dvůr.  Zde proběhne krátké přivítání, v rámci kterého naši prvňáčci dostanou od deváťáků pamětní placky. Po  tomto zahájení se přesunou děti se svými rodiči do tříd. Třídní učitelky a vychovatelky školní družiny přivítají všechny v nových prostorách a sdělí rodičům i dětem důležité informace.

Naše škola pustí během celého prvního dne rodiče prvňáčků i do vnitřních prostor, ale žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách používali z preventivních důvodů roušku.

Předpokládaný konec prvního dne je asi v 10 hodin. Děti si poté převezme vychovatelka školní družiny nebo mohou odejít se svými rodiči domů.

27Srp/20

Organizace prvního týdne

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. 9. v 8.00 hod.

Všichni žáci se sejdou na školním dvoře. Vstup bude probíhat bránou do dvora, která se nachází mezi budovami Kamenačky 2 a Kamenačky 4. Zde slavnostně přivítáme naše prvňáčky a začne tak spolupráce 1. a 9. tříd. Pak se žáci rozejdou s třídními učiteli do učeben, kde si popovídají o prázdninách a obdrží základní informace k novému školnímu roku. Předpokládaný konec výuky je mezi 9.15 a  9.20 hodin.

Tento den se žáci nepřezouvají. Pokračování