poútstčtsone
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
• Získali jsme třetí místo v Železném Empíkovi
Soutěžilo se v areálu Komety. Trať byla protkána několika stavnovištěmi, na kterých musela družst
• Jak jsme splouvali Vltavu
První den začínal brzy ráno. Vlak nás dopravil až do Zlaté Koruny, kde byl náš kemp. Odpoledne js
• Tělocvična - předpokládané obnovení provozu pondělí 7. 4. 2014
PODLAHA TĚLOCVIČNY K 11. 3. 2014  Tělocvična školy je po havárii vodovodní přípojk
• Děti z Masarykovy základní školy Kamenačky si vykouzlily zimní lyžařskou pohádku v Němčičkách
Věřte nebo nevěřte, kouzlo se povedlo. Začalo mrznout a sněhová děla začala vystřelovat do prosto
• Seznam přijatých dětí do 1. ročníku
V přiloženém dokumentu naleznete seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2014/2015 dle
• Informace o zápisu a rozhodnutí o přijetí dítěte do prvního ročníku základní školy
Prvního ledna roku 2013 začal platit plný text novely „školského zákona“ č.472/2011,
• Naše škola se účastní preventivní studie Centra prevence Kliniky adiktologie v Praze
Naším cílem je podpořit vývoj kvalitního a účinného preventivního programu s názvem Unplugged, kt
• Časopis Kamenáček
V přiloženém dokumentu si můžete přečíst nové číslo školního časopisu Kamenáček. Na jeho příp
• Rekonstrukce prostorů školního klubu
Z bývalého bytu školníka a bývalé posilovny vzniká postupně prostor pro odpočinek a zábavu žáků 5

UPOZORNĚNÍ - úřední dny o prázdninách

Masarykova základní škola Kamenačky je o prázdninách
uzavřena v době od 21. 7. do 17. 8. 2014.
Od 1. do 18. 7. a od 18. 8. do 29. 8. 2014 je škola otevřena,
úřední hodiny jsou ve středu od 9.00 do 12.00 hodin.

ŠVP Domašov nad Bystřicí

První červnový týden se tři třídy naší školy nalodily do autobusu a vyrazily ke Šternberku do malé vesničky Domašov nad Bystřicí. 2.B se vydala objevovat krásy a taje přírody s Ferdou mravencem. Čtvrťáci zase poznávali historii tradičních řemesel a seznámili se s jedním starým českým řemeslnickým rodem. Kromě toho jsme sportovali v přírodě, tříbili vzájemné vztahy a také nás nečekaně navštívila vojenská amatérská skupina. [přečíst celé]

Získali jsme třetí místo v Železném Empíkovi

V pondělí 16. června 2014 se dvě družstva z 8. A a 9. A spolu se svými spolužáky zúčastnili branného závodu Železný Empík, který organizuje Městská policie Brno. Akci zahájil primátor města Brna Roman Onderka.  [přečíst celé]

Škola v přírodě - 5. A a 5. B

Po intenzivních přípravách se v pondělí 12. 5. 2014 uskutečnilo nalodění „Pirátů z Kamenaček“, následně jsme odpluli na místo školy v přírodě – do Radešína. Po připlutí do dočasného kotviště byli piráti rozděleni do posádek, každá posádka si vymyslela název a vytvořila vlajku. Celý týden byl připraven v pirátském duchu, od učebních textů k výuce přes pirátské hry až po putování posádek po pirátské mapě.  [přečíst celé]

Jak jsme splouvali Vltavu

Ve dnech 4. - 6. června 2014 vyrazily třídy 8. A a 9. A na školní výlet, jehož součástí byl vodácký kurz na raftech.  [přečíst celé]

Výsledky fotbalového turnaje

Dne 3.4.2014 proběhl na hřišti ZŠ Horníkova v Brně Líšni fotbalový turnaj základních škol.  [přečíst celé]

Tělocvična - předpokládané obnovení provozu pondělí 7. 4. 2014

  • PODLAHA TĚLOCVIČNY K 11. 3. 2014 

Tělocvična školy je po havárii vodovodní přípojky mimo provoz. Mokré parkety vytvořily na podlaze několik vln. Vysoušíme povrch a dojednáváme opravu odbornou firmou. Cvičit a ani vstupovat do tělocvičny zatím není možné.

Tělesná výchova dle rozvrhu probíhá na dvoře školy. Podrobnosti o možných rozvrhových změnách se žáci a rodiče dozví od vyučujících.

  • PODLAHA TĚLOCVIČNY KE 25. 3. 2014

V současné době je část parket vytrhaná, odvezená, část fošen z dřevěného podkladu je odstraněna, aby betonový základ vysychal. V tělocvičně již skoro 14 dnů non-stop pracují 4 odvlhčovače zapůjčené od HZS JMK, velmi děkujeme. Po odhadu odbornou podlahářskou firmou se můžeme domnívat, že vlhká část podlahy bude vysychat do pondělí 1. dubna. Je naší snahou, aby v uvedený den mohla firma nastoupit, rekonstruovat podloží podlahy a položit vhodný povrch. Protože musíme šetřit, bude to povrch nahrazující parkety. Firma také zhotoví "lajny" a bude lakovat podlahu kvalitním protiskluzovým sportovním lakem. Schnutí laku je minimálně jeden den.

Když vše půjde dobře, první cvičenci budou moci vběhnout do tělocvičny v pátek 4. dubna. Doufáme, že se vše podaří a rozběhne se obvyklý provoz tělocvičny dopoledne, odpoledne i večer. Podlaha bude sice trošku jinak barevná, ale to snad sportovcům vadit nebude.

Děkujeme všem za trpělivost. Zatím tedy topíme, sušíme, větráme.

  • PODLAHA TĚLOCVIČNY KE 2. 4. 2014

Práce začaly v pondělí 31. 3. ráno. Položení podlahy proběhlo v pořádku. Desky za sebou mají sesazení, šroubování, broušení, dvě vrstvy laku s mezibroušením a lajnování. Ještě jedna, poslední, vrstva laku je čeká zítra, tedy ve čtvrtek 3. 4. ráno. Větráme stále všemi možným otvory, ale výpary z laku se nám do pátku vyvětrat nepodaří. Po podlaze se v pátek ráno 4. 4. bude dát chodit, ale velmi pravděpodobně bude lak ještě celý den a noc "dýchat". Celý víkend budeme větrat a v pondělí 7. dubna už opravdu začínáme cvičit podle rozvrhu dopoledne i odpoledne. Vítáme zpět všechny nájemce tělocvičny, děkujeme jim za trpělivost a věříme, že budou spokojeni.

Pravidelný, běžný rozvrh tělocvičny ráno i odpoledne tedy běží od pondělí 7. 4. od rána.
 

Jaký byl ovocný den?

V úterý 18. března 2014 se ve školní jídelně konal tzv. ovocný den, který si pro naši školu připravili pracovníci z projektu Ovoce do škol. [přečíst celé]

Školní kolo recitační soutěže

Dne 24. 2. 2014 proběhla na naší škole recitační soutěž. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v první kategorii recitovali žáci 2. a 3. ročníku, ve druhé kategorii pak žáci 4. a 5. tříd. Soutěžící si připravili básně, které přednesli. [přečíst celé]

Děti z Masarykovy základní školy Kamenačky si vykouzlily zimní lyžařskou pohádku v Němčičkách

Při pohledu na teploměr a ven z okna mě napadá jedině parafráze na film Rozmarné léto: ,,Tento způsob zimy se mi zdá poněkud nešťastný“. Děti ještě ani nevyzkoušely nové sáňky, které jim Ježíšek nadělil pod stromeček. Místo toho venku nevěřícně hledí na kvetoucí stromy a probouzející se petrklíče. Podle kalendáře jsme uprostřed zimy, ale ve skutečnosti se paní Zima zapomněla někde u moře na pláži. Tak se děti na Kamenačkách rozhodly, že si zimu vykouzlí samy. Místem jejich čarování se staly Němčičky u Hustopečí a aby nemarnily čas, vzaly si s sebou pro jistou také lyže.  [přečíst celé]

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

V přiloženém dokumentu naleznete seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2014/2015 dle přidělených registračních čísel. 


seznam přijatých dětí 2014-2015.pdf 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

  1. Přihláška musí být na příslušnou střední školu odevzdána do 15. 3. 2014.
  2. Vyplněné přihlášky žáci odevzdají TU nejpozději do 28. 2. 2014. Po potvrzení TU žákovi přihlášku vrátí.
  3. Po oznámení SŠ o přijetí musí žák do 10 dnů odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ.
  4. Zápisový lístek si rodiče vyzvednou na sekretariátě MZŠ od 1. 3. 2014 do 10. 3. 2014. Při vyzvednutí se musí prokázat občanským průkazem a podepsat převzetí.
  5. Termíny přijímacích zkoušek: 22. 4. 2014 - 30. 4. 2014.
  6. Užitečné webové stránky: www. atlasskolstvi.cz (formulář přihlášky).

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí dítěte si vyzvedněte na sekretariátu školy

v týdnu od 10. do 14. 2. 2014.

Schůzka rodičů přijatých prvňáčků se bude konat ve škole

dne 4. 6. 2014 v 17 hodin v I. A.

Nejnovější informace a případné změny najdete: http://www.zskamenacky.cz

Informace o zápisu a rozhodnutí o přijetí dítěte do prvního ročníku základní školy

Vážení rodiče, těšíme se na vaše děti a na vás. K zápisu do prvních tříd je dobré vědět několik důležitých podrobností. [přečíst celé]

Výsledek doplňovací volby do Školské rady

V doplňovací volbě do Školské rady, která proběhla  7. 1. 2014, byla 151 hlasy zvolena  členem ŠR voleným zákonnými zástupci žáků MZŠ paní Michaela Vaňáčková.

Naše škola se účastní preventivní studie Centra prevence Kliniky adiktologie v Praze

Vážení rodiče, od října 2013 se v naší škole koná projekt, který má napomoci zlepšení prevence užívání návykových látek v České republice. Do tohoto projektu je zapojena 6. A.  [přečíst celé]

Adventní procházka školní družiny

17. prosince 2013 se 23 dětí naší školní družiny vydalo na adventní procházku do centra města Brna. Naše procházka začala pod Starou radnicí, která je sama o sobě opředena řadou pověstí. Profesionální průvodkyně nám povyprávěla několik legendárních pověstí o brněnském drakovi a pověst o brněnském kole. Nechyběl také příběh o tvůrci gotického portálu, mistru Antonu Pilgramovi a děti tak měly možnost dovědět se, proč je jedna věžička na Staré radnici zakřivená. [přečíst celé]

S horolezcem Miroslavem Cabanem na nejvyšší vrcholy všech kontinentů

Všichni žáci Masarykovy základní školy Kamenačky měli ojedinělou příležitost setkat se horolezcem Miroslavem Cabanem. Tento známý horolezec přijal naše pozvání a přišel mezi nás 3. prosince 2013. Besedu jsme uskutečnili v tělocvičně pro dvě věkové skupiny žáků. Miroslav Caban se nám věnoval celé dopoledne, promítal nádherné fotografie a vyprávěl své strhující příběhy. Přiblížil nám svou cestu na nejvyšší vrcholy všech světadílů a také na Mount Everest, který zdolal v roce 2002 bez kyslíku.  [přečíst celé]

Gratulace

3. oddělení naší školní družiny zaslalo obrázky do soutěže pořádané Magistrátem městké části Brno - Židenice o "Nejhezčí novoročenku" . Anička Strýčková z 3. A vyhrála se svou novoročenou krásné 1. místo. Její vítěznou práci můžete vidět v prosincovém Židenickém zpravodaji. Moc gratulujeme. [přečíst celé]

Adventní dílničky ve školní družině

V úterý 26.11.2013 se školní družina připravovala na jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Vychovatelky školní družiny nachystaly pro rodiče, prarodiče, strýčky a tety tradiční adventní dílničky. Za vůně perníčků a melodií vánočních koled jsme se všichni „naladili“ doslova vánočně. Ve dvou třídách školní družiny si rodiče se svými dětmi mohly vyrobit vánoční výzdobu do svých domovů, a tak si ještě relativně v klidu užít začínající advent, než nastane ten pravý vánoční shon. [přečíst celé]

Změny a novinky k prvnímu čtvrtletí školního roku 2013/2014

Vážení čtenáři, rodiče, prarodiče, žáci, pro Vás a pro veřejnost, která se zajímá o dění na naší škole uvádím, souhrn změn, rekonstrukcí a oprav, který se nám ve spolupráci s naším zřizovatelem, městskou částí Brno-Židenice, daří provádět. [přečíst celé]

Policie ve školní družině

Jak se již stalo ve školní družině poslední roky tradicí, navštívila nás v pondělí 18.listopadu 2013 Policie České republiky. Děti již od 14:00 hod nadšeně pokukovaly ke školní bráně a vyhlížely, kdy se objeví očekávané vozidlo policie. Po jejich příjezdu ihned auto obestoupily a zvědavě nakukovaly dovnitř. [přečíst celé]

Halloweenské rejdění a spaní ve škole

Ve čtvrtek 7. listopadu se první a čtvrté oddělení školní družiny mělo možnost seznámit s duchem naší školy – duchem Kamenáčkem. Večer v šest hodin se sešlo třicetsedm překrásných duchů a strašidel z prvních tříd, bílá paní a krásná čarodějka z 2.B, moderní čarodějka z 3.A a tři strašidla z 5. A. Po divokém rejdění při písničkách se všechna strašidla představila a pak si poslechla vzkaz ducha Kamenáčka, který jim zadal tajný úkol.  [přečíst celé]

Časopis Kamenáček

V přiloženém dokumentu si můžete přečíst nové číslo školního časopisu Kamenáček.

Na jeho přípravě se nejvíce podíleli žáci 8.A pod vedením p. uč. Habánové. Za vynaloženou práci jim moc děkujeme.

Doufáme, že se vám bude náš časopis líbit.


Kamenáček_cislo_2_zari_2013

Nabídka kroužků 2013/2014

V přiloženém souboru naleznete nabídku kroužků pro tento školní rok 2013/2014.


přehled kroužků.ods

Termíny sběru starého papíru

Stejně jako v loňském roce, i letos probíhá na naší škole sběr starého papíru.

Termíny pro školní rok 2013/2014 jsou: 

24. 9. a 25. 9. 2013

26. 11. a 27. 11. 2013

4. 3. a 5. 3. 2014

13. 5. a 14. 5. 2014

Byli bychom rádi, kdyby se do sbírání starého papíru zapojili všichni žáci. Pokud každý žák přinese třeba jen malý balíček papíru, pomůže nejen naší přírodě, ale i své třídě. Peníze ze sběru totiž putují do Nadačního fondu ZŠ Kamenačky a vyplácí se jako příspěvěk na výlety či exkurze jednotlivých tříd. V loňském roce Nadační fond přispíval např. na výlet do Adršpachu pro sedmý až devátý ročník či výlet do Zoo Jihlava pro páté ročníky a na mnoho dalších akcí. 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V PROVOZU ŠD VE ŠK. ROCE 2013/2014

1. Poplatek za školní družinu činí 120,- Kč/měsíc, tedy 1200,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: do  30. 9. 2013 a 30. 1. 2014. Pokud dítě navštěvuje školní družinu 1 – 2 x týdně, činí platba 60,- Kč měsíc, tedy 600,-Kč na rok. Platí se převodem na účet. 
 
2. Změny v odchodech dětí ze ŠD pište na samostatné lístečky, s upřesněním data, času a podpisu zákonného zástupce.
 
3. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba starší 18-ti let!
 
4.V době od 13:45 hod do 15:00 hod děti nevyzvedáváme, průběžná vyzvedávací doba je pouze  každý pátek.
 
5.Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem zapisovány.

Rekonstrukce prostorů školního klubu

Vznik školního klubu byl možný jen po celkové rekonstrukci jeho prostorů. [přečíst celé]

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy 


 

Digitální učební materiály

Naše škola v rámci projektu EU peníze školám vytváří 30 sad digitálních učebních materiálů. Tyto materiály jsou postupně zveřejňovány na našich internetových stránkách:

moodle.zskamenacky.cz

Materiály jsou přístupné v sekci Šablony. Po vybrání příslušného předmětu je nutné zvolit možnost: Přihlásit se jako host a vložit heslo: EUpenízeškolám

©2014 Masarykova základní škola | www.zskamenacky.cz | ProCad s.r.o.
Brno, Kamenačky 3591/4 | telefon: 548 426 012 | email: info@zskamenacky.cz