Den Země

25 dubna, 2024 10:35 pm

Dne 22. dubna 2024 proběhla na naší škole akce k oslavě Dne Země. Naši žáci prvního stupně se zapojili do skupinových aktivit, které byly zaměřeny na ochranu životního prostředí. Velkou radost nám udělalo zapojení žáků prvních tříd, kteří s nadšením přistoupili k aktivitě třídění odpadu. Bylo velmi milé vidět, jak i nejmladší žáci si uvědomují důležitost péče a společné práce na zachování a ochraně životního prostředí pro budoucí generace.