Zatím tělocvičnu nemůžeme používat ani v týdnu od 12. do 16. září

8 září, 2016 1:33 am

Také druhý školní týden od 12. do 16. září není tělocvična škole k dispozici, i když je stavebně hotová. Ze závěru 10. kontrolního dne stavby konaného 7. 9. vyplynulo, že stále ještě není hotova všechna dokumentace potřebná ke zkolaud20160907_183658ování stavby.

Navíc vyšlo najevo, že město Brno odstoupilo od smlouvy s nynějším zhotovitelem, současnou stavební firmou. Firma uklidí staveniště hřiště a pracovníci Magistrátu města Brna vyberou další firmu, která stavbu hřiště a šaten na hřišti, údajně ještě letos, dokončí.

V pondělí 12. 9. má dojít k předání uklizené stavby zpět Brnu a je to také další možný termín kolaudace tělocvičny. Protože to ovšem nevíme jistě, nemůžeme zaručit, že kolaudace opravdu proběhne a škola a s ní ostatní kluby, spolky a oddíly budou moci cvičit.

Pracovníci školy mezitím připravují pomůcky, skříně, regály, nářaďovnu a nedočkavě pohlížejí na kalendář. Neuvěřitelný příběh rekonstrukce školních sportovišť bohužel stále pokračuje. Jakmile budeme vědět, že cvičit lze, ihned vám to oznámíme. Zatím platí rozvrh stejný, jako od 5. 9. Část hodin TV odpadá.

Podívejte se na několik fotografií z období 31. srpna až 7. září 2016.