Vydávání zápisových lístků

22 února, 2016 1:46 pm

Zápisový lístek si rodiče mohou vyzvednout na sekretariátu MZŠ v termínu od 25.2. – 15.3.2016. Při vyzvednutí se musí prokázat občanským průkazem a podepsat převzetí.

Po oznámení  SŠ o přijetí ke studiu musí žák ( zákonný zástupce) zápisový lístek do 10 dnů odevzdat na příslušnou SŠ. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.

Veškeré informace k přijímacímu řízení podává výchovná poradkyně Mgr. Karla Poláchová.

Další informace a vzor odvolání  naleznete v záložce Výchovný poradce.