ŠvP Zderaz, Toulovcovy maštale, třídy 1.B, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5. B

11 června, 2023 8:55 pm

V týdnu od 5.6. – 9.6. se celkem 6 tříd přesunulo do krásné krajiny obce Zderaz, na samém okraji přírodní rezervace Toulovcovy maštale. Počasí vyšlo bezvadně, děti navštívily zajímavá místa v okolí, pískovcové skály, hrály hry a soutěže, poslední den měly lanovou dráhu a večer tradiční diskotéku.
Velké poděkování za organizaci patří paní učitelce Mgr. Zuzaně Siegelové, která celou akci zaštiťovala, dále pak všem třídním učitelkám Mgr. Petře Potfajové, Mgr. Haně Navrátilové, Mgr. Kateřině Pěčkové a Mgr. Pavlu Kubíčkovi. Díky i paním asistentkám a vychovatelkám, které byly vždy po ruce a dětem se vším pomáhaly.
Prožili jsme krásný i když velmi náročný týden plný zážitků a společných chvil s dětmi.

Mgr. Kateřina Pěčková