Stavba tělocvičny a hřiště opět po roce začala – obrazová reportáž 1. díl

19 května, 2016 5:17 pm

Projekt objednatele a investora, Statutárního města Brna, který administruje Odbor investiční Magistrátu města Brna, projekt s názvem „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – Školní hřiště ZŠ Kamenačky (ORG 5177), pokračuje.
Krátce a obyčejně, opět se staví. Naděje, že v září cvičíme na svém stále trvá.


Termíny jsou, dle dokumentace následující:20160519_152014

 • zahájení – předání staveniště – 11. 5. 2016
 • ukončení stavby tělocvičny a nářaďoven – 22. 7. 2016
 • ukončení stavby hřiště, retenční nádrže a šaten se sprchami – 1. 9. 2016
 • první kontrolní den – 19. 5. 2016 – vše dle harmonogramu
 • Zhotovitel – Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín
  stavbyvedoucí – Ing. Miroslav Čepický
 • Technický dozor investora – Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno

Zatím proběhlo a probíhá:

 • odzimování stavby
 • izolace obvodových zdí tělocvičny
 • zdění objektu šaten na hřišti
 • průběžný návoz materiálu

Těšíme se. Asi tušíte jak moc.