Stavba hřiště a tělocvičny – obrazová reportáž ze stavby 7.díl

27 října, 2016 11:51 pm

Prohlížím si papírový „komín“ dokumentace zápisů z mnoha kontrolních dnů, výkresů, popisů situace, zápisů z rozhodnutí rad, předávacích protokolů, položkových rozpočtů a dalších dokumentů. Stoh dokumentace má mnoho centimetrů na výšku. Běží mi hlavou tisíce slov a opravdu mnohá jednání.

Jedno, v dnešní době obyčejné, školní hřiště. V dobré kvalitě, ale dnes standard. Hřiště je zakleto v těch papírech. A také v mnoha rozhodnutích, podpisech, očekáváních, zklamáních, neuvěřitelném úsilí mnohých, je schované ve velké nedůvěře, ale i v úžasně silné naději. Je skryté v činech těch, kteří škole ukradli čas, ale také v činech jiných, kteří čas dohonili a škole, dětem a učitelům vrátili radost.

Těm druhým děkujeme. Na ty první zapomeneme.
Hřiště je neuvěřitelně krásné a pro nás všechny na základce, na Kamenačkách, je to splněný sen a velká radost. Krásný dárek k Vánocům pro takřka 400 dětí. Nové hřiště není jen o možnostech cvičit. Navíc vytváří náladu a atmosféru svojí krásou a účelností. Posílá nám ve škole vzkaz, že svět na nás zase tak úplně nekašle, že nám pomohl. Působí na kreativitu dětí, pedagogů a okolí školy a do hlav vnuká nápady, co všechno dobrého by se zde mohlo dít. Tato přidaná hodnota je velmi silná a pozitivní.

Těšíme se na všechna utkání, zápasy a sportovní akce, těšíme se na běžné hodiny tělesné výchovy, těšíme se na velké přestávky v létě. Těšíme se také na všechny, kteří si hřiště pronajmou a budou na něm v odpoledních hodinách cvičit. Také se těšíme na Vás, jako hosty, až vám budeme hřiště ukazovat. Rádi Vás pozveme.

Strohá řeč čísel:
– říjen 2012 – hotova studie s již zapracovanými nářaďovnami a šatnami na hřišti (vznikla místo původně plánované sportovní haly)
– zima 2012 – práce na stavební dokumentaci
– jaro 2013 – stavební úřad trvá na vzniku retenční nádrže na dešťové vody na dvoře školy
– zbytek roku 2013 – dokumentace zpracovávaná znovu s jinou kanalizací a retencí
– rok 2014 – zpracovávání projektu pro dotační titul – investorem a zpracovatelem projektu je Statutární město Brno
– zima 2014/jaro 2015 – veřejná soutěž na zhotovitele stavby
– červen 2015 – předání hřiště prvnímu zhotoviteli – Gardenline s.r.o., Litoměřice, hřiště mělo být postaveno za 120 dnů – do 15. 10. 2015
– 15. 10. 2015 – obrovský skluz stavby
– podzim a zima 2015 – město Brno odstupuje od smlouvy
– stavební firma Firesta zachraňuje a zazimovává rozestavěnou tělocvičnu i hřiště
– škola je bez možnosti cvičit odkázána na cvičení jinde, třikrát během podzimu mění rozvrh, náklady na cvičení vzrůstají
– zima 2015/jaro 2016 – přepočítávání a přeprojektovávání stavební dokumentace pro novou veřejnou soutěž
– jaro 2016 – další veřejnou soutěž na zhotovitele vyhrává firma Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.
– květen 2016 – další předání staveniště, stavba by měla být hotova 1. 9. 2016
– léto 2016 – stavba opět nabírá skluz
– 1. 9. 2016 – nelze cvičit, tělocvična je zkolaudována až 12. 9. 2016
– září 2016 – město Brno odstupuje od smlouvy
– září 2016 – na stavbu nastupuje Bkom a.s. a se svými subdodavateli se zavazuje stavbu hřiště do 26. 10. 2016 dokončit
– 26. 10. 2016 – hotová stavba je po neuvěřitelném úsilí a nasazení všech stavebníků předána objednateli, Statutárnímu městu Brnu a to ve velmi dobré kvalitě
– 11. 11. 2016 – stanoven první termín kontroly odstranění drobných nedodělků
– první část prosince 2016 je odhadovaný termín předání hřiště k užívaní škole