Slavnostní zahájení školního roku 2022-2023

4 září, 2022 5:52 pm

Dne 1. září jsme se v 8 hodin všichni sešli na našem školním dvoře, abychom slavnostně zahájili školní rok 2022-2023. Po příchodu našich prvňáčků paní ředitelka Mgr. Martina Zavřelová pozdravila všechny přítomné žáky, rodiče, prarodiče a ostatní přátele školy. Pan místostarosta Ing. Roman Vašina a členka rady městské části Brno-Židenice Bc. Iva Votavová popřáli všem žákům mnoho úspěchů v tomto novém školním roce. Naši deváťáci předali prvňáčkům malý dáreček – placku, kterou jim přidělali na oblečení. Poté deváťáci odvedli prvňáčky do jejich tříd, kde prvňáčkům jejich třídní učitelky Mgr. Ivana Nekudová a Mgr. Hana Navrátilová  přichystaly mnoho dalších dárečků včetně učebnic a sešitů. A tak nový školní rok začal.

Přejeme všem žákům úspěšný  školní rok 2022/2023.