Školní družina – změny pro školní rok 2022/2023

27 července, 2022 7:53 pm

  1. Poplatek za školní družinu činí 300,- Kč/měsíc, tedy 3000,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: první splátka (září – prosinec) 1200,- Kč musí být uhrazena do  9.2022, druhá splátka 1800,- Kč (leden – červen) musí být uhrazena do  31.12.2022.  Prosím věnujte pozornost individuální informaci v deníčku u čísla účtu, je nutné zadat správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce vepsat jméno a příjmení dítěte.
  2. Pokud dítě navštěvuje školní družinu 1 – 2 x týdně či navštěvuje pouze ranní školní družinu činí platba 150,- Kč měsíc, tedy 1500,-Kč  na rok. Platí se převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol (speciální pro školní družinu) bude mít dítě uvedeno                     v družinovém deníčku. Prosíme o správné udání variabilního symbolu při zadávání platby.  V případě platby hotově u vedoucí školní  družiny je nutná přesná částka platby.
  3. Provoz ranní školní družiny – 06:15 – 07:35 hod
  4. V době od 14:00 hod do 15:00 hod děti NEVYDÁVÁME, pouze ve výjimečných případech, po předchozí domluvě a na základě písemné žádosti.
  5. Změny v odchodech dětí ze ŠD pište na samostatné lístečky, s upřesněním data, času a podpisu zákonného zástupce.
  6. Z důvodu bezpečnosti dítěte může vychovatelka požádat vyzvedávající osobu o předložení  průkazu se jménem a fotografií.
  7. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba, která  je   uvedena v zápisním lístku nebo má zákonným zástupcem dítěte zakoupený čip. Každá osoba uvedená v zápisním lístku musí mít svůj čip. Čipy nejsou přenosné !
  8. Z důvodu nařízení o ochraně osobních důvodů bude nutné ke každé osobě uvedené   v zápisním lístku předložit souhlas se zpracováním osobních údajů. Každé dítě obdrží jeden souhlas, je nutné si okopírovat dle počtu osob v zápisním lístku, popř.   vytisknout z webových stránek školy (to neplatí pro děti, kteří již školní družinu navštěvovali).
  9. Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem včas  zapisovány.