Sběr starého papíru

18 června, 2018 5:33 pm

Naše škola se tradičně účastní soutěže ve sběru starého papíru – Soutěž s panem Popelou, kde se pravidelně umisťuje velmi vysoko. Letos jsme dosáhli 15. místa ze 118 škol a školek jihomoravského kraje! Celkem bylo nasbíráno 13 840 kg papíru. Velice děkujeme rodičům a žákům za účast a doufáme, že nás podpoříte i v příštím roce.

V tabulce se můžete podívat, kolik kilogramů papíru každá třída odevzdala.

Popela 2018

S penězi, které škola obdržela za tento starý papír, hospodaří Nadační fond naší základní školy. Již několik let platí pravidlo,  že 75 % peněz jde třídám, spravedlivě, podle počtu odevzdaného starého papíru. Zbylých 25 % slouží na financování větších akcí 1.a 2. stupně či školní družiny. O využití peněz tříd rozhodují třídní učitelé, jen účel musí souhlasit s posláním nadačního fondu. Nejčastěji se peníze využívají na dopravu, vstupy, odměny pro žáky apod. Více informací o čerpání peněz z Nadačního fondu  podají třídní učitelé nebo Mgr. M. Vaňková či Mgr. M. Zavřelová.