Rozvrhová změna vynucená stavbou

12 listopadu, 2015 6:09 pm

Abychom mohli plnit školní vzdělávací plán, musíme cvičit na jiných než školních sportovištích. Dokud nebudeme mít opravenou tělocvičnu a hřiště, budeme cvičit v tělocvičně Sokola Juliánov 1. – 9. ročník a plavat v bazénu na Ponávce 4. – 7. roč. (Původní tradiční plavání 3. roč. a 2. roč. na ZŠ Holzova běží dále beze změn.) Změna rozvrhu je ale vynucena neschopnou stavební firmou a nehotovými sportovišti školy. Kvůli dopravním časům jsme zvolili sportoviště relativně blízká. Roli hrála i cena pronájmů, který škola musí platit. Starez-Sport i Sokol Židenice nám nabídli  cenu za pronájem dosti dobrou.

Aby cvičení žáků mimo budovy školy bylo možné, museli jsme ovšem upravit rozvrh školy. Rozvrhová změna začne platit od 18. 11. 2015 a bude trvat do trvat do odvolání, což může být např. i konec vyučování v červnu.

Chtěli bychom také požádat o spolupráci rodiče žáků pátých, šestých a sedmých tříd a to při zabezpečení náhradního prvku ve vyučování TV, kterým je plavání v bazénu Starez-Sport a.s., Brno, Ponávka 3a. Dovolíme si je proto požádat o příspěvek na plavání těchto ročníků, který je ve výši 20 Kč na jednu hodinu plavání plus zaplacení jízdného v MHD. Děti budou plavat od 18. 11. 2015 do 24. 6. 2016 jedenkrát za 14 dnů. (Za měsíc je to tedy asi 2 x 20 Kč.) Pokud by během roku došlo k předání opravené tělocvičny škole, plavání bychom ukončili a začali cvičit ve škole.

Způsob placení za plavání na Ponávce dětem i Vám sdělí vyučující.

Děkujeme za vaše pochopení a věříme, že se s námi těšíte na jaro až léto 2016, kdy snad budou nová sportoviště dokončena jinou firmou.

Přikládáme rozvrh Tělesné výchovy na sportovištích mimo školu.
2016_11_18_ROZVRH TV MZŠ KAMENAČKY 4

Podrobný rozvrh všech předmětů dostane každé dítě ve škole od svých vyučujících.

Vedení školy