První školní den

14 září, 2021 10:19 am

Tento školní rok začal velmi netradičně. Žáci se s učiteli sešli nejdříve ve třídách, kde si udělali antigenní test na COVID-19.  I přes tuto malou nepříjemnost dětem zářili oči radostí ze setkání se svými spolužáky a učiteli. Testování proběhlo hladce, bez jakýchkoli problémů, perfektně to zvládli i prvňáčci.  Po otestování se všichni přesunuli na školní dvůr, kde za přítomnosti rodičů a prarodičů proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Deváťáci přivedli prvňáčky a předali jim pamětní „placky“. Žáky i jejich rodiče přivítala paní ředitelka, pan starosta MČ-Židenice Mgr. Aleš Mrázek a pan místostarosta Ing. Roman Vašina. 

Přejeme všem žákům úspěšný  školní rok 2021/2022.