Projektunterricht 8.A

1 dubna, 2019 10:45 am

V hodinách německého jazyka v rámci projektové výuky žáci osmého ročníku zpracovali projekt na téma Škola. Osmáci se učí němčinu teprve prvním rokem a při zpracování projektu využili všechny dosud získané znalosti z probraného tématu škola. Žáci pracovali ve dvojicích, popisovali rozvrh hodin, ptali se v rozhovorech na jednotlivé předměty ve škole, popisovali školní potřeby atd. Práce žáků si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.