Přípravné  edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti 2019

30 října, 2018 3:37 pm

V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku.

Do jedné skupinky bude zařazeno přibližně 6 – 8 dětí. Dítě je nenásilnou formou  seznámeno s prostředím budoucí ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný.

Kde :  MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno Židenice
S kým : S pedagogy MZŠ Kamenačky, kteří mají akreditaci MŠMT na odborné vedení
Kdy : Od 30. ledna 2019  každou středu.

Informativní schůzka se koná ve středu 16. ledna 2019 v 16 hod. v MZŠ Kamenačky. Vchod hlavním vchodem do staré budovy,  15 minut před začátkem, třída 1.A.

Cena : 750 Kč, v ceně jsou výukové materiály a pomůcky. Platba proběhne při informativní schůzce.

Kontakt : Mgr. Ivana Nekudová,  tel. 777 055 687  inekudova@mzskamenacky.cz
MZŠ Kamenačky tel. 548 426 012

Přihlášku doručte na sekretariát Masarykovy základní školy Kamenačky 3591/4 nejpozději do 30.1. 2019.

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

Přihláška skupinky 2019