Přednáška od MUDr. Radim Uzel CSc. pro 9.A

29 listopadu, 2019 8:59 am

Dne 27. 11. 2019 se žáci 9. třídy zúčastnili besedy „ Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství „s MUDr. Radimem Uzlem CSc.

MUDr. Uzel v této sexuologické přednášce hovořil např. o sexuální výchově, ale poukazoval i na možná nebezpečí, která pohlavní aktivita přináší. Dále také pravdivou, otevřenou a věku přiměřenou formou seznámil posluchače např. s otázkami prevence sexuální kriminality a násilí včetně zneužívání nezletilých.