Pitný režim ve škole nebude do odvolání z vodovodu

15 září, 2016 2:44 pm

Na základě sdělení ÚMČ Brno-Židenice sdělujeme rodičům, že děti nemohou až do odvolání ve škole pít vodu z vodovodu.

Žádáme rodiče, aby zajistili dětem pitný režim a koupili jim balenou vodu nebo je vybavili láhvemi na pití s čajem. Důležité je, aby mezi tekutinami, které děti pijí byla pouze voda balená nebo taková, která prošla varem.

K obědu budou děti dostávat pouze čaj, na který vodu převaříme, popř. někdy mléko.

Text sdělení ÚMČ Brno-Židenice:
http://www.zidenice.eu/aktualne/aktuality/upozorneni-voda-v-brne-je-pitna-pouze-po-prevareni

UPOZORNĚNÍ: Voda v Brně je pitná pouze po převaření

Z důvodu zjištění nízkého výskytu bakterií v pitné vodě vyhlašují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje pitnou vodu dodávanou do vodovodní sítě za pitnou pouze po převaření. Stav platí s okamžitou platností až do odvolání.

Jako preventivní opatření byla zvýšena dávka dezinfekčního činidla dávkovaného do pitné vody, a to z 0,05 mg/l volného chlóru, což je standardní dávka, na 0,2 mg/l (dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l). Rovněž bylo zahájeno intenzivní proplachování páteřních řádů vodovodní sítě, které může způsobit krátkodobé zakalení dodávané vody.

Zdroj: www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/upozorneni-voda-v-brne-je-pitna-pouze-po-prevareni

Aktuální informace sledujte na www.brno.cz nebo www.bvk.cz .