Organizace výuky od 4. ledna 2021

28 prosince, 2020 1:15 pm

Na základě rozhodnutí vlády z 23. 12. 2020 se po vánočních prázdninách, tj. v pondělí 4. ledna, vrátí do školy na presenční výuku jen žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se budou vzdělávat distančním způsobem.   

1. a 2. třídy:

Výuka bude probíhat ve škole dle rozvrhu. Stále platí  zákaz sportovních činností a zpěvu, proto výuka TV a HV bude probíhat dle povolených pravidel, případně část bude nahrazena jinými výukovými aktivitami.

Školní družina bude otevřena. Ranní družina bude v provozu od 6.30 hodin. Protože se žáci různých tříd nemají míchat,  žáci budou do začátku výuky ve svých třídách a bude nad nimi vykonáván dohled podobně jako o přestávkách.  Odpolední družina bude v provozu do 17.00 hodin.  

Školní jídelna bude také v provozu. Žákům 1. a 2. tříd obědy zůstaly přihlášeny, prosím o kontrolu v aplikaci www.strava.cz.

Žáci mají povinnost v prostorách celé školy nosit roušky a to i v průběhu výuky, proto prosím vybavte děti dostatečným počtem roušek a zajistěte jejich každodenní výměnu.

3. až 9. třídy:

Povinná distanční výuka – rozvrh stejný jako od 19. 10. Vypsané online hodiny najdete po přihlášení v kalendáři MS Teams. Samostatné práce budou zadávány stejným způsobem jako v období distanční výuky před vánočními prázdninami, tj. na 1. stupni budou zadávány pomocí MS Teams, případně Bakalářů, na 2. stupni v aplikaci Moodle.

Školní jídelna bude v provozu. Obědy jsou žákům na pondělí 4. 1. odhlášeny. Na další dny je možné obědy přihlásit v aplikaci www.strava.cz  V jídelně mohou obědvat pouze žáci absolvující presenční výuku. Žáci vzdělávající se distančním způsobem si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče a to v době od 11.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 13.30 hod.