Organizace English Focus

25 května, 2018 1:40 pm

English Focus – jazykový kurz pro žáky 6., 7. a 8. tříd se bude konat od 28. 5. do 1. 6. 2018. Výuka účastníků bude probíhat od 8.00 do 13.30 hod ve třídách 7.A a 7.B. Odpadají jim nulté vyučovací hodiny i odpolední vyučování.

Žáci, kteří se jazykového kurzu neúčastní:  šesťáci jsou spojeni a jejich výuka probíhá dle rozvrhu 6.A ve třídě 6.A. Sedmáci jsou také spojeni, výuka probíhá dle rozvrhu 7.B ve třídě 6.B. Osmáci výuka dle rozvrhu.

Od pondělí 4.6. výuka dle rozvrhu.