Ohlednutí za výtvarnou soutěží k 100. výročí založení ČSR

20 prosince, 2018 7:42 pm

Tato zpráva sice už mírně postrádá na aktuálnosti, ale přece jen bychom se rádi krátce ohlédli za výtvarnou soutěží, kterou naše škola uspořádala ke 100. výročí založení Československé republiky. Žáci prvního i druhého stupně celý říjen tvořili díla vztahující se k tématu české a slovenské státnosti. Ti mladší pojímali téma jako oslavu narozenin českého lva, ti starší si už více hráli se symboly země, důležitými událostmi či stěžejními osobnostmi a vytvářeli plakát ke stému výročí. Spolu s dětmi jsme si tedy nejen slovem (v hodinách vlastivědy, dějepisu či občanské výchovy), ale i obrazem připomněli, že sté výročí založení Československa by mělo být především oslavou demokratických hodnot. Jsme přesvědčeni, že by nám ze škol neměli odcházet lidé, kteří mají pocit, že nemohou svým jednáním nic změnit. Na škole i na rodičích závisí, zda děti pojem demokracie budou vnímat jen jako prázdné slovo, nebo ho budou chápat jako něco, čeho je třeba se nevzdávat za žádných okolností. Protože jak tvrdil Tomáš Garrigue Masaryk: Demokracie je zárukou míru.“ (Hovory s TGM). Jistě neexistuje nic horšího, než když zemi sužuje válka, děti nemohou chodit do školy, lidé nemají, co jíst, žijí v permanentním strachu o svůj život a o život svých blízkých. Proto si važme toho, kde žijeme a jak žijeme, i když naše země není bez chyb, radujme se, že si můžeme chodit po výstavách, po kavárnách, do divadel, do přírody bez toho, aniž bychom měli strach. Chraňme si to a našim dětem předávejme to, co je v životě skutečně důležité a dobré.

Všem, kteří se soutěže zúčastnili, gratulujeme.

Speciální gratulace pak patří i vítězům a držitelům čestného uznání. Nejen s nimi, ale i s ostatními žáky, rodiči a učiteli jsme jejich vítězství oslavili na vernisáži výstavy k této soutěži, která proběhla dne 22. listopadu v prostorách školy. Obrázky jsou stále k vidění v přízemí druhého stupně a ve spojovací chodbě mezi prvním a druhým stupněm, takže pokud jste je ještě neviděli, můžete si je prohlédnout třeba při lednových třídních schůzkách.

Vítězové (1. stupeň):

1. místo: Filip Telíšek, 5.B
2. místo: Eliška Nekvapilová, 2.B
3. místo – Ondřej Skalník, 1.A

Čestná uznání (1. stupeň):

Stella Kučerová, 5.A; Adéla Janásková 3.A; Elly Vuová 4.A

Vítězové (2. stupeň)

1. místo – Jaroslav Janoušek, 7.A
2. místo – Anna Zelenková, 7.A
3. místo – Kateřina Hejzlarová, 7.A

Čestná uznání (2. stupeň):

Lucie Blažková, 8.A; Lucie Šlesingerová, 8.A; Patrik Marek, 6.A