Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů.

logo

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0005

Tento projekt je podpořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Oblast podpory 1.3 – Výzva č. 51.

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních škol ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení v období 2014-2015. Projekt tak reaguje na výsledky provedeného průzkumu k využití moderní ICT mezi základními školami.

Projekt se skládá celkově ze sedmi klíčových aktivit, které na sebe plynule navazují. V první aktivitě budou proškoleni ředitelé základních škol/vedoucí pracovníci ze 44 zapojených škol v celkově pěti oblastech, které jim usnadní využívání a integraci ICT do života jejich školy. Následující aktivity jsou věnovány podpoře a mentoringu pedagogických pracovníků školy.

Další aktivity projektu jsou určeny především praktickým informacím a činnostem, se kterými budou pedagogové prostřednictvím školení a workshopů seznámeni, a které jim pomohou při přípravě výuk.programů. Všechny vzdělávací aktivity a činnosti budou prováděny kvalifikovanými mentory a lektory.

Realizace: září 2014 – červen 2015