MAP Brno IV

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117