Erasmus+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.