Rezervace termínu a další novinky pro letošní zápis prvňáčků

28 března, 2017 4:00 pm

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se bude na naší škole konat 21. a 22. 4. 2017 (děti narozené 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011).

pátek – 21. 4. od 14 do 18 hodin
sobota – 22. 4. od 9 do 12 hodin

Kritéria pro zápis a přijetí žáka na naší škole jsou:
1. „Spádovost“ – t.j. dítě, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (ulice s adresami stanovenými obecně závaznou vyhláškou města Brna, ze kterých jsou děti do každé školy přijímány přednostně – https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody )

2. U nespádových dětí (bydlících jinde) má přednost dítě, jehož sourozenec již do naší školy chodí.

Nejdříve tedy přijmeme děti z našeho spádového obvodu. Pokud by nastala situace, že spádových dětí bude více než šedesát, rozhodne o přijetí dítěte los.

I letos probíhá elektronický zápis do 1. tříd – přihlášky se mohou vyplňovat
od 1. března 2017 na https://zapisdozs.brno.cz/

Po vyplnění přihlášky, jako novinku, mají rodiče možnost si rezervovat termín zápisu na stejném webovém portálu.
https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/rezervacni-system

Školy jsou pro rezervaci řazeny abecedně, na 1. místě je spádová škola dítěte. Po rezervaci termínu přijde rodičům email s informacemi a potvrzením rezervace.

Ukončení rezervací na naší škole je 20. 4. 2017.

Na zvolený termín se rodiče dostaví s dítětem a potřebnými dokumenty 10 minut předem. Pokud nebudou přítomni v přesný rezervovaný čas daného termínu, rezervace propadá bez nároku na jakékoliv přednostní vyřízení zápisu. Tak jako dosud, počkají až se uvolní místo.

Prvňáčky budeme zapisovat na čtyřech místech souběžně, rezervace bude platit pro tři tato místa. Čtvrté místo bude pro zápis těch, kteří si místo nerezervovali.

Na výše uvedeném odkazu najdete také informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky.

Zápis do základních škol se řídí hlavně dvěma zákony:
„školský zákon“ – 561/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
„zákon správní řád“ – 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=500~2F2004&rpp=15

Dodatečný zápis, pro děti, které se nemohou s rodiči dostavit v běžných zápisových dnech, se bude konat 28. 4. 2017 od 14.00. Bude jen pro děti, jejichž rodiče si tento dodatečný zápis telefonicky domluví s vedením školy. Vyhovíme jen takovým zájemcům o dodatečný zápis, kteří se nemohou dostavit  v řádném termínu z vážných důvodů, např. pobyt dítěte v nemocnici, který lze doložit potvrzením od lékaře apod.