Nová žákovská knížka – zápis známek jinak

30 července, 2016 12:07 am

V příštím školním roce čeká naši školu změna ve způsobu zaznamenávání hodnocení, běžně řečeno, v zaznamenávání známek. Stále bude platit způsob hodnocení, který je obsažen ve školním řádu, změní se jen jeho záznam.
Běžné hodnocení, známky, budou zaznamenávány přímo do sešitu k žákovské práci nebo do testu tak jako dosud a také do systému Bakaláři. Ovšem již ne do žákovské knížky. Ta bude sloužit ke sdělení rodičům, žádostem o omluvy dětí, omluvám a potvrzení od lékařů a podobně. Budou v ní záznamy, které vyžadují vlastnoruční podpisy zákonných zástupců – rodičů nebo pracovníků školy.

Rodiče přehled hodnocení – známek, uvidí v systému Bakaláři. Po zadání přístupových údajů na webových stránkách školy si kdykoliv mohou známky svých dětí prohlédnout. Postupně budeme v Bakalářích přidávat a zpřístupňovat další informační moduly, např. vzkazy rodičům, vzkazy žákům, rozvrh hodin a podobně.
Bakaláři
Jedinou výjimkou budou žáci prvních tříd, kteří si své jedničky dál ponesou domů v deníčku a samozřejmě i jejich důležité známky se v hodnocení v Bakalářích také objeví.

V žákovské knížce zůstanou zachovány informační údaje o dítěti, telefonní čísla do školy a přehled důležitých událostí.

Rodiče a zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet si budou moci ve vrátnici školy zapůjčit notebook a na vyhrazeném diskrétním místě si hodnocení – známky svých dětí v klidu v Bakalářích prohlédnout. Notebook bude přes školní wifi přístupový bod připojen k internetu.

Informační systém Bakaláři je používán na stovkách škol v České republice. Je dostatečně přehledný a má kvalitní zabezpečení. Doufáme, že naši školu přiblíží digitální současnosti. Ostatně jako s vnitřním informačním systémem už s Bakaláři pracujeme několik roků. Například v něm zpracováváme všechna povinná statistická hlášení na MŠMT, vedeme v tomto systému dle zákona školní matriku nebo z něho tiskneme vysvědčení.