Návštěva 7.A a 7.B v přírodovědné stanici

28 listopadu, 2017 3:28 pm

Dne 24. 11. jsme strávili 5. a 6. vyučovací hodinu v přírodovědné stanici. Program nesl název „Plazi a obojživelníci“. Hned na začátku jsme byli upozorněni, že bychom měli být potichu, protože hluk by plašil zvířata.

Na úvod nějaká ta teorie, ale pak přišla ta zábavnější část. My, kteří jsme se nebáli, jsme si mohli pohladit agamu. Dokonce jsme viděli, jak se taková agama krmí. Ještěrka ochotně sežrala švába a mně bylo toho brouka trochu líto. Dokonce kolovala kůže hada, želví krunýř a hadí kostra. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Třída 7.A se šla podívat na akvárka se žábami a 7.B šla za krokodýly, hady a želvami. Aby to bylo fér, obě skupiny se vyměnily. Před naší exkurzí jsem vůbec nevěděla, že takový kousek od školy máme krokodýly. Po vyčerpávajícím výkladu a příjemné prohlídce jsme se rozloučili a vrátili do školy. Návštěva stanice nám rozhodně doplnila naše znalosti.

Julie Čoupková, 7.A