Na ZŠ Kamenačky proběhly semináře pro studenty MU

13 října, 2021 4:06 pm

Dvě říjnová dopoledne měli studenti z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity domluveny praktické semináře na ZŠ Kamenačky. Semináře pod vedením školní psycholožky paní Mgr. Lenky Černé byly zaměřeny na řešení složitých situací, které mohou nastat ve výuce.  Jednalo se například o problematiku atmosféry v třídním kolektivu, komunikaci s rodiči nebo aktivity posilující dobré vztahy mezi učitelem a žáky. Oba semináře proběhly za účasti proděkana pro výzkum a rozvoj pana prof. Mgr. Lukáše Fasory, Ph.D., který se aktivně zapojil do závěrečné diskuze se studenty.

Během návštěvy byl panu proděkanovi také představen nový model organizace výuky na 2. stupni naší ZŠ, kdy jsou jak třídy s rozšířenou výukou angličtiny, tak všeobecné třída, zapojeny do spolupráce s International School of Brno. Pan proděkan vyjádřil přesvědčení, že pokud nebude tento školní rok už tolik omezen distanční výukou a podaří se realizovat zamýšlené aktivity, otvírá se v Brně nová, zajímavá možnost výuky dětí na 2. stupni.

Další semináře pro studenty jsou plánovány i na příští semestr a spolupráce s MU by tak měla pokračovat.

Mgr. Petr Urbánek, zástupce ředitele