Mimořádné opatření MZ

17 září, 2020 3:50 pm

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové Mimořádné opatření, ve kterém se nařizuje od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv).

Výjimku mají žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

V této souvislosti vás žádám, abyste toto opatření respektovali a vybavili žáky dostatečným množstvím roušek.
Děkuji za spolupráci.

Martina Zavřelová
ředitelka školy