Konec karantény na ZŠ Kamenačky

14 listopadu, 2016 10:11 pm

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje zrušila karanténní režim na MZŠ Kamenačky 4. Všechna vyšetření dětí u jejich lékařů byla bez nálezu virů hepatitidy A (VHA). Děti jsou zdravé a výuka ve škole běží obvyklým způsobem.

V Brně ovšem onemocnění VHA neubývá. Proto je ve škole na druhém stupni přidáván do všech tekutých mýdel v mydlenkách preventivně protivirový přípravek. Toto opatření je nad rámec povinností školy a na její náklady. Pedagogové také dále nabádají děti, aby si myly ruce hned po příchodu do školy, po každém použití toalety a před jídlem.

Doufáme, že již žádné další podobné onemocnění nebude děti ve škole ohrožovat.