Je fajn zažít úspěch

4 května, 2017 1:24 pm

Ve středu 26. dubna 2017 proběhl 12. ročník Speciální olympiády pro žáky 3., 4. a 5. tříd základních škol. Speciální pedagogové z pořadatelské Základní školy Bosonožská připravili pro soutěžící úkoly z oblasti pravolevé a prostorové orientace, zrakové a sluchové diferenciace, grafomotoriky a vizuomotoriky. Žáci z Masarykovy základní školy Kamenačky se se ctí zúčastnili. Je vidět, že pilná práce ve škole,  umění pracovat v týmu a zajisté i domácí příprava,  se vyplácí. Zástupci naší školy – dvojice žáků  Ludmila Kučerová a Vojtěch Slavík se umístili v kategorii 5. tříd na  1. místě! Gratulujeme a těšíme se na další ročník!

Mgr. Lenka Černá