Empík cyklista

19 září, 2018 8:48 pm

Žáci čtvrtých tříd se v úterý 18. 9. zúčastnili prvního bloku celoroční dopravní soutěže Empík cyklista 2018/2019. Soutěží mezi sebou jednotlivci, třídy i školy. Je to akce pořádaná Městskou policií Brno a jejím cílem je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu. Děti čekají ještě dva další bloky.

Výuka se konala na Dopravním hřišti Riviéra Brno. Ku spokojenosti dětí i jejich učitelek nás tam i zpět odvezl speciální autobus. Výuka byla rozčleněna do tří částí. V první části se děti ve třídě seznámily se základními značkami, povinným i doporučeným vybavením kola a základními pravidly při pohybu na kole ve městě. V druhé části si lektor jejich pozornost a znalosti vyzkoušel interaktivním testem, kdy odpovídaly pomocí elektronických vajíček, z kterých měly děti samozřejmě ohromnou radost. Za úspěšné absolvování testu obdrželi žáci malou pozornost a pak už se všichni těšili na závěrečnou část, kdy nasednou na připravená kola a projedou všechny možné křižovatky, které jim samotné dopravní hřiště nabízí. Tyto křižovatky si však ještě před jízdou pečlivě prošli s lektorkou, aby si vysvětlili, jak se v dané dopravní situaci chovat. Pro děti, které se na kole necítily jistě, byly připraveny krásné koloběžky.

Přívětivé počasí babího léta nám připravilo hezké dopoledne, které děti před odjezdem zakončily sbíráním kaštánků. S kaštany v kapsách, helmách a batozích jsme vyrazili zpět do školy.

Děti mají možnost upevňovat si své znalosti pomocí testů, které naleznou na stránkách Dopravního hřiště Riviéra Brno – Empík – testy pro 1. stupeň