Druhé kolo senátních voleb, omezený provoz školy

10 října, 2016 9:09 pm

Vzhledem k tomu, že se v pátek 14.10. 2016  koná 2. kolo senátních voleb, bude na budově Kamenačky 2 (první stupeň) naší školy ukončeno vyučování v 11.40 hod. (4. vyučovací hodina). Výuka ve třídách prvního stupně bude ukončena po čtvrté vyučovací hodině. Žáci půjdou na oběd během čtvrté vyučovací hodiny. Po její skončení odejdou domů nebo do školní družiny.

Od 11:40 probíhá v prvním poschodí budovy Kamenačky 2 úklid, od 12:00 příprava voleb. V přízemí bude zachován provoz školní družiny pro děti z prvních, druhých a třetích tříd.

Na oběd, budou žáci chodit podle uvedeného rozpisu.
Vždy pod dohledem svého třídního učitele. Kapacita jídelny dovoluje tento rozvrh obědů:

 

v 11:00      třídy  4. A   4. B    5. B  a   9. A

v 11:10      třídy  3. A   3. B

v 11:15      třídy  1. A   1. B

v 11:30      třídy   2. A   2. B    2. C

v 11:40      třída   5. A

Ve 12. 00 po uvolnění jídelny  obědvá  8. A

Rozvrh a výuka na budově Kamenačky 4 zůstává beze změn.